Phân biệt Đầu tư theo chủ đề và Đầu tư theo ngành | Chứng khoán Pinetree
Phân biệt Đầu tư theo chủ đề và Đầu tư theo ngành
Chiến lược đầu tư 14/03/2023

Phân biệt Đầu tư theo chủ đề và Đầu tư theo ngành

Phân biệt Đầu tư theo chủ đề và Đầu tư theo ngành

Bởi vì đầu tư theo ngành hoạt động theo cách tương tự như đầu tư theo chủ đề nên rất dễ nhầm lẫn hai chiến lược này. Trong khi đầu tư theo ngành nhắm vào các doanh nghiệp thuộc các phân khúc cụ thể của nền kinh tế, chẳng hạn như công nghệ thông tin hoặc năng lượng, phương pháp đầu tư theo chủ đề có thể đồng thời tiếp cận nhiều lĩnh vực trong nỗ lực tìm kiếm sự phù hợp với cơ hội thị trường hay một mục tiêu nhất định.

Hãy xem xét một ví dụ về hai chiến lược này trong cùng nhóm ngành công nghiệp:

• Đầu tư theo ngành: Đầu tư vào các công ty thuộc một trong các ngành sau: sản xuất chất bán dẫn, tháp điện thoại di động hoặc truyền thông xã hội.

• Đầu tư theo chủ đề: Đầu tư cùng lúc vào một số hoặc tất cả các ngành sau, miễn chúng phù hợp với chủ đề “đột phá truyền thông”: sản xuất chất bán dẫn, tháp điện thoại di động, và truyền thông xã hội.

Có nên đầu tư theo chủ đề?

Đầu tư theo ngành có nghĩa là đầu tư vào một lĩnh vực cụ thể như dược phẩm, ngân hàng, bất động sản, v.v. Mặt khác, đầu tư theo chủ đề là đầu tư vào một chủ đề với các ý tưởng hoặc mục tiêu nhất định bao gồm nhiều lĩnh vực. Cả hai phương pháp đầu tư đều là đầu tư vốn cổ phần có rủi ro cao, tuy nhiên đầu tư theo chủ đề mang lại cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng hơn so với đầu tư theo ngành. Các phương pháp đầu tư này tạo ra cơ hội giúp các nhà đầu tư tận dụng lợi thế của một ngành hoặc nhóm ngành đang tăng trưởng xoay quanh một chủ đề nổi bật. Nếu các nhà đầu tư tiếp cận đúng cách, họ có thể kiếm được lợi nhuận cao từ các chủ đề này. Mặc dù các chuyên gia tài chính có thể đảm bảo tính liên tục của lợi nhuận, các nhà đầu tư vẫn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để nắm được những biến động không ngừng trên thị trường tài chính.

Việc lựa chọn phương pháp đầu tư theo chủ đề, tuy nhiên, có thể tiềm ẩn một số rủi ro. Trong quá trình tìm kiếm các công ty có mức độ khai thác cao nhất với các chủ đề đầu tư mới nổi và có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất, các công ty được lựa chọn trong chủ đề có thể các cổ phiếu nhỏ hơn, thanh khoản thấp hơn và có thể tập trung vào cổ phiếu của cùng một số công ty. Các cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn, tuy nhiên thanh khoản hạn chế có thể đi kèm rủi ro tốn kém về phí khi giao dịch những cổ phiếu này trong khoảng thời gian ngắn.

Nhìn chung, đầu tư theo chủ đề cũng là hình thức đầu tư có rủi ro, các nhà đầu tư nên tìm hiểu và đánh giá trước khi lựa chọn.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902