Bằng cách nào để biết đến các chủ đề đầu tư? | Chứng khoán Pinetree

Sự tồn tại của các chủ đề đầu tư và bằng cách nào để chúng ta biết tới chúng?
Chiến lược đầu tư 14/03/2023

Sự tồn tại của các chủ đề đầu tư và bằng cách nào để chúng ta biết tới chúng?

Sự tồn tại của các chủ đề đầu tư và bằng cách nào để chúng ta biết tới chúng?

Các chủ đề tồn tại và được khai thác bởi các nhà đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đã và đang chịu tác động mạnh mẽ của những biến chuyển không ngừng – đổi mới công nghệ, căng thẳng xã hội, biến động kinh tế vĩ mô, biến động chính trị và những vấn đề môi trường cấp bách – có khả năng tạo ra những chuyển dịch, hoặc ‘những đột phá trong thay đổi cơ cấu kinh tế xã hội’ như chúng tôi đã giải thích trước đây.

Cũng giống như chuyển dịch kinh tế, các chủ đề về cơ bản là kết quả của những biến chuyển này và có thể được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: người tiêu dùng, chính phủ, doanh nghiệp và các nhân tố khác. Song song với những biến động hiếm khi xảy ra một cách đơn lẻ – nhiều chủ đề kinh tế có thể đồng thời diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Đối với nhà đầu tư, các chủ đề có thể được xem như một lăng kính – có thể là chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ hoặc môi trường, qua đó giúp họ có cái nhìn rõ nét hơn để đưa ra quyết định cho tương lai.

Một trong các nhà đầu tư của chúng tôi từng chia sẻ: “Chủ đề giống như nắm bắt thời tiết. Khi bạn chuẩn bị ra khơi, bạn cần biết thời tiết ngoài đó sẽ ra sao, nếu không bạn có thể sẽ phải đối mặt với cơn bão.” Về bản chất, chứng khoán chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chính trị, xã hội, công nghệ toàn cầu và môi trường xung quanh. Hiểu biết về các chủ đề có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt những nhân tố này cũng như ảnh hưởng của chúng đến quá trình đầu tư. Khi kết hợp với những phân tích cơ bản và ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) khác, các chủ đề có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định về những kênh đầu tư an toàn cũng như sai lầm nên tránh trong đầu tư.

Các chủ đề hiện nay đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, cùng với sự mở ra của một lượng lớn dữ liệu cho phép các nhà đầu tư có những hiểu biết sâu rộng về đa dạng các chủ đề cũng như tác động trong dài hạn của chúng tới bối cảnh đầu tư. Chìa khóa để tối ưu những hiểu biết này là đưa các chủ đề vào thực nghiệm trong một cơ cấu hệ thống và thiết thực, thông qua đó xây dựng một chiến lược đầu tư dài hạn.

Chúng ta biết đến sự tồn tại của các chủ đề bởi hầu hết các chủ đề hay các vấn đề lớn hiện nay thường có mối tương quan với những chuyển dịch kinh tế – những chuyển dịch thường để lại dấu ấn qua các cơ sở dữ liệu bao gồm các ấn phẩm, bằng sáng chế, các sản phẩm trên thị trường, các ứng dụng, giá cổ phiếu, các thương vụ mua bán sát nhập thậm chí là những quy định pháp luật’.

Nhìn chung, bằng cách xem xét các dữ liệu truyền thống và phi truyền thống đồng thời kết hợp các bộ dữ liệu khác nhau, chúng ta có thể nhận ra sự xuất hiện của các chủ đề cũng như cách chúng hoạt động.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902