Xây dựng danh mục đầu tư theo chủ đề hiệu quả | Chứng khoán Pinetree
Làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư theo chủ đề hiệu quả
Chiến lược đầu tư 14/03/2023

Làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư theo chủ đề hiệu quả

Làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu tư theo chủ đề hiệu quả

Một số hướng dẫn cơ bản khi xây dựng một danh mục đầu tư.

1. Xác định xu hướng trong tương lai

Các nhà đầu tư cần nhận ra xu hướng và ngành nghề tạo lập xu hướng để tìm ra các khoản đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận. Quan trọng là cần xem xét những loại hình doanh nghiệp có thể tồn tại trong tương lai. Ví dụ như, một số người nghĩ rằng việc sử dụng Blockchain chắc chắn sẽ tăng lên. Đây là một trong những xu hướng đang thịnh hành.

Sau khi nắm bắt được xu hướng, nhà đầu tư nên đặt ra các câu hỏi:

• Sự thay đổi này có phải là do sự thay đổi cấu trúc của thị trường hay không?

• Đây là xu hướng ngắn hạn hay dài hạn?

• Xu hướng này có dẫn đến bất kỳ sự dịch chuyển kinh tế xã hội nào lớn không?

2. Lựa chọn khối ngành

Có một số điểm cần lưu ý khi tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Trước hết, cần tìm hiểu và so sánh điểm mạnh và điểm yếu của các loại tài sản khác nhau. Khi thực hiện đối chuẩn, cần đo lường độ biến động (hoặc rủi ro) của chủ đề và thị trường tổng thể. Tùy thuộc vào quy mô của danh mục đầu tư, các biến số khác cũng sẽ liên quan, bao gồm mức độ tương quan giữa các tài sản, khả năng xảy ra các sự kiện rủi ro lớn và độ nhạy của các khoản đầu tư. Trong một môi trường đầu tư phức tạp, các nhà đầu tư có thể cải thiện lợi nhuận mang lại bằng cách phân tích mức độ rủi ro của ngành và sau đó lựa chọn nên đầu tư ở đâu và bằng cách nào.

Danh mục đầu tư có thể được cá nhân hóa và tùy chỉnh để phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Để đưa ra dự đoán phù hợp, cần xem xét kĩ lưỡng tất cả các ngành nghề và lĩnh vực có thể thu được lợi nhuận từ những xu hướng biến đổi dài hạn. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn cả cổ phiếu và quỹ ETF theo tỉ trọng vốn hóa thị trường (market cap-weighted) hoặc tỉ trọng rủi ro (risk-weighted) cho danh mục của mình. Đối với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro vừa phải, danh mục đầu tư có thể linh hoạt hơn một chút và các khoản nắm giữ luôn cần được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân.

3. Nghiên cứu doanh nghiệp

Tiếp theo, nhà đầu tư cần tập trung vào các doanh nghiệp có thể là các nhà tạo lập thị trường trong một số lĩnh vực nhất định. Ngoài ra, cổ phiếu cần được đặt đúng vào danh mục đầu tư. Đầu tư vào các doanh nghiệp dựa trên nghiên cứu cơ bản có thể giúp tăng biên độ an toàn của nhà đầu tư, song việc áp dụng phương pháp này cũng đòi hỏi phải mua cổ phiếu khi giá giảm, điều này làm giảm lợi nhuận trung bình.

4. Điều chỉnh danh mục đầu tư

Tái cân bằng danh mục đầu tư là điều cơ bản nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất với ít rủi ro nhất. Khi hiệu quả của các chiến lược đầu tư bắt đầu chuyển hướng, các nhà đầu tư nên cập nhật danh mục đầu tư của mình để đưa nó trở lại phù hợp với chiến lược ban đầu. Ngay khi các ý tưởng đầu tư mới xuất hiện, hãy đưa chúng vào chiến lược để đảm bảo rằng danh mục đầu tư chứng khoán liên tục phù hợp với chủ đề.

5. Hãy kiên nhẫn

Để tối đa hóa cơ hội đạt được hiệu quả đầu tư cao, nhà đầu tư nên hiểu rằng một số khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận từ khuôn khổ chủ đề trong khi một số khoản đầu tư khác thì không. Những nhà đầu tư luôn song hành với thị trường, đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện hiệu quả sẽ có nhiều khả năng đạt được lợi nhuận theo cấp số nhân, và thời gian cũng là một yếu tố cần cân nhắc trong bất kỳ cơ hội đầu tư nào. Để có được lợi nhuận trong dài hạn, sự kiên nhẫn là vô cùng quan trọng.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902