Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua trong chương trình "Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới" - PineTree Securities
Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua trong chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”
Tin hoạt động 18/05/2023

Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua trong chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”

Danh sách chứng khoán được đặt lệnh mua trong chương trình “Thêm bạn mới – Thưởng phơi phới”

Trong khuôn khổ chương trình “Thêm bạn mới- Thưởng phơi phới”, Pinetree chấp nhận các chứng khoán nằm trong danh sách sau:

STTDanh sách cổ phiếu
1MSN
2VND
3NLG
4HAH
5HPG
6DPM
7VCI
8HCM
9SSI
10GVR
11KDC
12DCM
13TCB
14LPB
15VHM
16DGC
17TPB
18MBB
19ACB
20STB
21GMD
22POW
23PVT
24SBT
25CTG
26VPB
27BID
28FPT
29GAS
30MWG
31PLX
32VCB
33VIC
34VNM
35VRE
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902