Thông báo: Về việc "Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu SBT121002" - PineTree Securities
Thông báo: Về việc “Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu SBT121002”
Tin hoạt động 18/05/2023

Thông báo: Về việc “Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu SBT121002”

Thông báo: Về việc “Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu SBT121002”

Pinetree trân trọng thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu và mua lại trước hạn trái phiếu đối với Trái phiếu SBT121002 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  • Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của trái phiếu SBT121002
  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 trái phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết).

Thông tin chi tiết: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tin tức (vsd.vn)

Mọi thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng:

  • Điện thoại: 024 6282 3535
  • Email: trading@pinetree.vn
  • Facebook: Chứng khoán Pinetree (tick xanh)
  • Zalo OA: Chứng khoán Pinetree (tick vàng)
  • Website: www.pinetree.vn

Kính chúc Quý Khách đầu tư thành công tại Pinetree!

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902