Trái phiếu MSN12003 - Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 06 - PineTree Securities
Trái phiếu 05/07/2023

Trái phiếu MSN12003 – Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 06

Tải PDF

Trái phiếu MSN12003 – Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 06

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 06 (từ ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024) của trái phiếu MSN121013 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 06: Được tính từ và bao gồm ngày 11/07/2023 đến và không bao gồm ngày 11/01/2024;
  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 06: 11/01/2024;
  • Mức lãi suất áp dụng: 10,1%/năm.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902