Pinetree_ Cập nhật Biểu phí Dịch vụ chứng khoán có hiệu lực từ ngày 14/08/2023 - PineTree Securities

Pinetree_ Cập nhật Biểu phí Dịch vụ chứng khoán có hiệu lực từ ngày 14/08/2023
Tin hoạt động 14/08/2023

Pinetree_ Cập nhật Biểu phí Dịch vụ chứng khoán có hiệu lực từ ngày 14/08/2023

Pinetree_ Cập nhật Biểu phí Dịch vụ chứng khoán có hiệu lực từ ngày 14/08/2023

Pinetree trân trọng thông báo Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán áp dụng tại Pinetree từ ngày 14/08/2023 như sau:
Pinetree would like to announce the Service Fee Schedule applied at Pinetree from 14/08/2023 as follows:

Biểu phí Dịch vụ áp dụng cho sản phẩm PineB của Pinetree từ ngày 14/08/2023 như sau:
The Service Fee Schedule applied to PineB product of Pinetree from 14/08/2023 as follows:

Mọi thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư vui lòng liên hệ Pinetree qua các kênh sau:

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và luôn đồng hành cùng Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902