Thống kê giao dịch tuần 11/09-15/09/2023 - PineTree Securities

Thống kê giao dịch tuần 11/09-15/09/2023
Thống kê tuần 15/09/2023

Thống kê giao dịch tuần 11/09-15/09/2023

Thống kê giao dịch tuần 11/09-15/09/2023

Diễn biến khu vực trong tuần

1. Diễn Biến Khu Vực Trong Tuần

Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều trong tuần Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 8 cao hơn dự báo, tuy nhiên chỉ số CPI lõi lại giảm báo hiệu khả năng ngừng tăng lãi suất của FED trong cuộc họp vào tuần tới.

Thị trường Việt Nam

2.thị Trường Việt Nam

Thị trường Việt Nam có tuần giao dịch biến động mạnh khi VN-Index chạm vùng đỉnh cho thấy dấu hiệu phân phối với sự bán ròng mạnh của khối ngoại và tự doanh. Hầu như tất cả nhóm ngành đều giảm, duy chỉ có nhóm ngành dầu khí tích cực nhất với kỳ vọng từ việc giá dầu liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index trong tuần

3.top Cổ Phiếu ảnh Hưởng Vni

Top cổ phiếu tăng/giảm trong nhóm VN-30

4.top Cổ Phiếu Tăng Giảm Vn30

Biến động giá các nhóm ngành trong tuần

5.biến động Giá Các Nhóm Ngành

Tỷ trọng thanh khoản các nhóm ngành trong tuần

6. Tỷ Trọng Thanh Khoản Các Nhóm Ngành

Giao dịch khối ngoại

7. Giao Dịch Khối Ngoại

Giao dịch tự doanh

8. Giao Dịch Tự Doanh

Top cổ phiếu mua/bán ròng tự doanh

9.top Mua Bán Ròng Tự Doanh

Giá trị mua/bán ròng theo NĐT

10.giá Trị Mua Bán Ròng Theo NĐt

Top cổ phiếu mua/bán ròng theo nhà NĐT

11.top Mua Ròng Theo NĐt
12.top Bán Ròng Theo NĐt

Thống kê phái sinh

13. Thống Kê Phái Sinh

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902