Thể lệ chương trình khuyến mại Pinetree - TNEX - PineTree Securities
Thể lệ chương trình khuyến mại Pinetree – TNEX
Tin hoạt động 26/10/2023

Thể lệ chương trình khuyến mại Pinetree – TNEX

Thể lệ chương trình khuyến mại Pinetree – TNEX

  1. Tên chương trình: Pinetree x TNEX – Ưu đãi cho Khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán Pinetree và tài khoản TNEX

2. Đối tượng áp dụng:

  • Khách hàng của Pinetree mở tài khoản ngân hàng số TNEX qua ứng dụng TNEX
  • Khách hàng của TNEX mở tài khoản eKYC qua ứng dụng AlphaTrading của Pinetree

3. Thời gian: 24/10/2023 – 23/11/2023

4. Hình thức ưu đãi: Tặng tiền trực tiếp cho KH vào tài khoản Pinetree và tài khoản TNEX

5. Chính sách ưu đãi

Hành động Ưu đãi Cách nhận ưu đãi
KH mở tài khoản ngân hàng số TNEX 50.000 VND Tiền cộng vào tài khoản TNEX vào ngày thứ 4 tuần tiếp theo
KH mở tài khoản chứng khoán Pinetree 50.000 VND Tiền cộng vào tài khoản Pinetree vào ngày thứ 4 tuần tiếp theo
KH nộp 1 triệu từ tài khoản TNEX vào tài khoản chứng khoán Pinetree và duy trì đến khi trả thưởng 50.000 VND Tiền cộng vào tài khoản Pinetree vào ngày 15 tháng tiếp theo
KH giao dịch chứng khoán 2 triệu trên tài khoản chứng khoán Pinetree

100.000 VND

Tiền cộng vào tài khoản Pinetree vào ngày 15 tháng tiếp theo

*Ghi chú

  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho 500 khách hàng TNEX đầu tiên mở tài khoản Pinetree và 500 khách hàng Pinetree đầu tiên mở tài khoản TNEX.
  • Đối với KH mở tài khoản Pinetree: Chỉ áp dụng cho các khách hàng tải app và mở tài khoản theo đường link giới thiệu do Pinetree quy định, có nhập mã khuyến mại TNEX
  • Đối với Khách hàng mở tài khoản TNEX: Chỉ áp dụng cho các khách hàng tải ứng dụng và mở tài khoản theo đường link giới thiệu do TNEX quy định: https://tnexcampaign.onelink.me/93RY/j4na3n5w
  • Trường hợp ngày cộng tiền trùng với ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo.
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902