Trái phiếu Becamex do Pinetree phân phối có mức lợi suất giữ đến đáo hạn 9%/năm - PineTree Securities

Trái phiếu Becamex do Pinetree phân phối có mức lợi suất giữ đến đáo hạn 9%/năm
Tin hoạt động 28/02/2024

Trái phiếu Becamex do Pinetree phân phối có mức lợi suất giữ đến đáo hạn 9%/năm

Trái phiếu Becamex do Pinetree phân phối có mức lợi suất giữ đến đáo hạn 9%/năm

Đây là sự lựa chọn hàng đầu dành cho Khách hàng thích đầu tư trong ngắn hạn với lợi suất tốt. Khách hàng chỉ cần mua và nắm giữ trái phiếu đến ngày 15/8/2024. Trái phiếu có tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương.

Tổ chức phát hành là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) được thành lập và sở hữu bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và là 1 trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển Bất động sản khu công nghiệp, sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn nhất trong khu vực phía Nam.

Trong quá trình đầu tư, khi Nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trước hạn có thể tự tìm kiếm đối tác và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng thông qua Đại lý đăng ký lưu ký. 
Nhà đầu tư đã có thể đăng ký mua trái phiếu BCM trên ứng dụng AlphaTrading (mục Sản phẩm – Trái phiếu) hoặc tại WebTrading của Pinetree.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902