Tin ký quỹ

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 30/06/2021

30/06/2021

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 10/3/2021

09/03/2021

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 8/2/2021

08/02/2021

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 25/1 – 29/1

25/01/2021

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 8/1/2021

07/01/2021

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 4/1 – 8/1

04/01/2021

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 18/12/2020

17/12/2020

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 16/12/2020

16/12/2020

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 14/12 – 18/12

15/12/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 7/12 – 11/12

07/12/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%