Tin ký quỹ

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 8/1/2021

07/01/2021

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 4/1 – 8/1

04/01/2021

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 18/12/2020

17/12/2020

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 16/12/2020

16/12/2020

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 14/12 – 18/12

15/12/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 7/12 – 11/12

07/12/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 30/11 – 04/12

30/11/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 27/11/2020

27/11/2020

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 23/11 – 27/11

24/11/2020

Góc margin tuần này giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 9/11 – 13/11

09/11/2020

hu cầu về đất khu công nghiệp có nhiều triển vọng trong dài hạn nhờ quy hoạch mới của Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, khi Covid lắng xuống thì sẽ có nhu cầu lớn về khu công nghiệp đối với các công ty chuẩn bị chuyển sản xuất sang Việt Nam (Theo Ndh.vn). Góc margin tuần này sẽ giới thiệu 03 mã cổ phiếu tại Pinetree hiện có room dồi dào, tỉ lệ vay lên tới 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.