Tin ký quỹ

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 19/10 – 23/10

19/10/2020

Nếu bạn đang quan tâm những mã chứng khoán sau đây, bạn có thể tham khảo và sử dụng margin tại Pinetree với room dồi dào, tỉ lệ vay 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 12/10 – 16/10

12/10/2020

Nếu bạn đang quan tâm những mã chứng khoán sau đây, bạn có thể tham khảo và sử dụng margin tại Pinetree với room dồi dào, tỉ lệ vay 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 08/10/2020

08/10/2020

Cổ phiếu margin: Tiêu điểm tuần 05/10 – 09/10

05/10/2020

Nếu bạn đang quan tâm một số mã blue chip sau đây, bạn có thể tham khảo và sử dụng margin tại Pinetree với room dồi dào, tỉ lệ vay 50%, lãi suất 9%/năm không kèm điều kiện và miễn hoàn toàn phí giao dịch.

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 15/09/2020

15/09/2020

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 10/09/2020

10/09/2020

Điểm tin tuần 07/09 – 11/09: Cổ phiếu có đà tăng

07/09/2020

Chào tuần mới với Pinetree cùng 3 mã cổ phiếu GEX, CTG, HPG. Sau quá trình nhận định, lựa chọn với các tiêu chí đạt tăng trưởng tốt, Pinetree lựa chọn ra 03 mã cổ phiếu được đánh giá có xu hướng tăng giá tốt trong ngắn hạn.

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 04/09/2020

04/09/2020

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 03/09/2020

03/09/2020

Pinetree: Danh mục ký quỹ áp dụng từ 28/08/2020

28/08/2020