HSX thông báo giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021 - PineTree Securities
HSX thông báo giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021
Tin công bố 01/06/2021

HSX thông báo giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021

HSX thông báo giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/06/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã gửi Công văn số 707/SGDHCM-TV thông báo về việc giao dịch lại bình thường kể từ ngày 02/6/2021

  • Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 01/06/2021
  • Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá đóng cửa của ngày 3l/05/2021
  • Quý khách xem thêm công văn tại đây: Công Văn về việc giao dịch trở lại

PINETREE sẽ tiếp tục theo sát và thông báo sớm nhất tới Quý khách thông tin cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trường hợp Quý Khách hàng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902