Pinetree_ Thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch của HOSE - PineTree Securities
Pinetree_ Thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch của HOSE
Tin công bố 02/07/2021

Pinetree_ Thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch của HOSE

Pinetree_ Thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch của HOSE

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ Công văn số 884/SGDHCM-CNTT ngày 02/07/2021 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về kế hoạch triển khai giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch, Pinetree trân trọng thông báo tạm ngừng các tiện ích giao dịch trực tuyến để tiến hành cập nhật hệ thống đáp ứng với những nâng cấp hệ thống giao dịch mới của HOSE như sau:

  • Thời gian:Từ 18h00 thứ Sáu, ngày 02/07/2021 đến 17h00 Chủ nhật, ngày 04/07/2021.
  • Kênh giao dịch: Web Trading, Alpha Trading
  • Chức năng tạm ngừng: Đăng nhập, giao dịch và tra cứu thông tin tài khoản.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách!

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902