Trái phiếu là gì? So sánh trái phiếu với cổ phiếu

Tin hoạt động

30/07/2021

  1. Trái Phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định. Trái phiếu có xác định khoảng thời gian cụ thể và công ty phát hành trái phiếu phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

  1. Phân loại trái phiếu

Phân loại theo chủ thể phát hành, có 3 loại trái phiếu:

  • Trái phiếu chính phủ: Là loại trái phiếu dùng để huy động tiền nhàn rỗi trong dân chúng và các tổ chức kinh tế xã hội để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của chính phủ. Trái phiếu chính phủ được coi là loại trái phiếu có rủi ro thấp nhất.
  • Trái phiếu doanh nghiệp: Là những trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất đa dạng.
  • Trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính: các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động.
  1. Đặc điểm của trái phiếu
  • Thu nhập của trái phiếu chính là tiền lãi và là khoản thu cố định định kỳ.
  • Khoản tiền lãi định kỳ của trái phiếu hoàn toàn không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành.
  • Trái phiếu là loại chứng khoán nợ. Điều đó có nghĩa là khi công ty bị giải thể hoặc phá sản thì những người nắm giữ trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước tiên rồi sau đó mới tới các cổ đông.
  1. So sánh cổ phiếu và trái phiếu:
Tiêu chí Cổ phiếu Trái phiếu
Đặc điểm Cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ Trái phiếu ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay.
Tư cách sở hữu Cổ đông là người sở hữu cổ phiếu và được hưởng một phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty vì trái phiếu là một loại giấy ghi nhận nợ.
Lãi suất Cổ đông sẽ được hưởng cổ tức chỉ khi công ty làm ăn phát đạt. Người sở hữu trái phiếu được hưởng một khoản lãi nhất định và không phụ thuộc vào công việc làm ăn của công ty.
Lợi nhuận Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Chỉ được chia cổ tức khi công ty làm ăn có lãi. Lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào việc sản xuất kinh doanh của công ty có lãi hay không có lãi.
Rủi ro Khi công ty làm ăn thua lỗ phá sản thì các cổ đông chỉ được chia phần sau cùng khi mà đã thanh toán hết các khoản và nghĩa vụ. Khi công ty phá sản thì trái phiếu luôn được thanh toán trước cổ phiếu.
Quyền quyết định đối với công ty đầu tư Cổ đông năm giữ cổ phiếu có quyền tham gia vào các hoạt động của công ty. Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty
Vốn gốc Không được đảm bảo Được đảm bảo

 

Tham khảo thêm các kiến thức từ ứng dụng học và thực hành đầu tư chứng khoán ảo Stock123

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Truy cập Mở tài khoản chứng khoán chỉ mất 3 phút.

———
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE