Chứng quyền có đảm bảo - Covered Warrant - PineTree Securities
Chứng quyền có đảm bảo – Covered Warrant
Kiến thức 18/09/2021

Chứng quyền có đảm bảo – Covered Warrant

Chứng quyền có đảm bảo – Covered Warrant

Khái niệm chứng quyền có đảm bảo

Chứng quyền có đảm bảo (CW- Covered Warrant) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Phân loại chứng quyền

Có hai loại chứng quyền có bảo đảm: chứng quyền mua và chứng quyền bán.

  • Chứng quyền mua là loại chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.
  • Chứng quyền bán là loại chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền được quyền bán một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở thấp hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.

Sau khi phát hành, chứng quyền được niêm yết và giao dịch như một cổ phiếu bình thường trên sàn HOSE và được đảm bảo thanh khoản bởi nhà tạo lập thị trường là tổ chức phát hành

Đặc điểm của chứng quyền có đảm bảo

  • Vốn thấp, chi phí giao dịch thấp: Nhà đầu tư chứng quyền chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để nhận được khả năng sinh lời tương đương với khi đầu tư vào cổ phiếu.
  • Giới hạn được mức lỗ: Khoản lỗ tối đa được giới hạn ngay từ khi bắt đầu mua chứng quyền
  • Không yêu cầu ký quỹ: Không có áp lực call margin khi đầu tư chứng quyền
  • Tính thanh khoản được đảm bảo bởi nhà tạo lập

So sánh chứng quyền có đảm bảo và hợp đồng quyền chọn

Nội dungChứng quyền có đảm bảo (CW)Hợp đồng quyền chọn (Option)
Tổ chức phát hànhCông ty chứng khoánSở giao dịch chứng khoán
Thị trường giao dịchNiêm yết trên thị trường chứng khoánPhái sinh, Giao dịch thỏa thuận
Thời gian đáo hạnDài (1-2 năm)Ngắn (3-6 tháng)
Chuyển giao tài sảnGiữa nhà đầu tư và công ty chứng khoánGiữa các nhà đầu tư
Tính thanh khoảnCao vì được niêm yết trên sàn chứng khoánThấp vì không có thị trường thứ cấp
Điều khoảnĐược thiết kế bởi Công ty Chứng khoán, điều khoản khác nhau với từng sản phẩmSở giao dịch Chứng khoán ban hành, được chuẩn hóa

Nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có đảm bảo khác với cổ đông như thế nào?

Nhà đầu tư sở hữu CW có chứng khoán cơ sở là cổ phiếu sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như cổ đông của cổ phiếu đó. Nhà đầu tư sở hữu CW sẽ không có: quyền biểu quyết, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền nhận cổ phiếu thưởng đối với công ty phát hành cổ phiếu cơ sở,…. Tất cả các sự kiện doanh nghiệp liên quan đến cổ phiếu cơ sở của CW (nếu có) phát sinh, chứng quyền sẽ được điều chỉnh thông qua giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi.

Chứng quyền có bảo đảm luôn có thời hạn, do đó nhà đầu tư cần xem xét bán lại CW hoặc nắm giữ đến khi CW đáo hạn. Ngược lại, cổ đông có thể nắm giữ cổ phiếu cho đầu tư dài hạn.

Ví dụ về chứng quyền có đảm bảo

Nhà đầu tư mua 1.000 chứng quyền mua của cổ phiếu VHM với các thông tin sau:

Tỷ lệ chuyển đổi5:1
Giá thực hiện120.000 VNĐ
Giá VHM hiện tại100.000 VNĐ
Thời hạn chứng quyền6 tháng
Giá một chứng quyền1.000 đồng

Như vậy tổng số tiền đầu tư vào CW = 1.000 CW x 1.000 đồng = 1.000.000 đồng

– Sau 03 tháng:

Giả sử, giá VHM trên thị trường là 140.000 đồng, giá một chứng quyền mua trên thị trường là 1.500 đồng. Nhà đầu tư có thể chốt lời bằng việc bán lại CW ngay thời điểm này trên Sở GDCK.

Mức lời của nhà đầu tư = 1.000 x (1.500 đồng – 1.000 đồng) = 500.000 đồng

– Vào ngày đáo hạn:

Giả sử nhà đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và giá thanh toán đối với cổ phiếu VHM được tính toán và công bố là 135.000 đồng.

Tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho nhà đầu tư số tiền là: 1.000/5 x (135.000 đồng – 120.000 đồng) = 3.000.000 đồng

Mức lời của nhà đầu tư = 3.000.000 đồng – 1.000.000 đồng (tổng số tiền bỏ ra để sở hữu CW) = 2.000.000 đồng

Tuy nhiên, nếu giá thanh toán đối với cổ phiếu VHM được tính toán và công bố nhỏ hơn hoặc bằng 120.000 đồng (giá thực hiện) -> Chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện ≤ 0 đồng. Chứng quyền sẽ không được thực hiện và nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ mất số tiền đầu tư vào CW là 1.000.000 đồng.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902