Pinetree: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tin công bố 12/10/2021

Pinetree: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Pinetree: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) (“Pinetree”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

    • Thời gian:                      Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 22/10/2021
    • Đối tượng tham gia:       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree theo danh sách chốt ngày 08/10/2021;
    • Nội dung lấy ý kiến :

Theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/2021/TT-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree. Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo đường bưu điện, hoặc Quý Cổ đông có thể nhận trực tiếp tài liệu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Các tài liệu khác được công bố tại website của Công ty: www.pinetree-end.test/vi/tin-cong-bo.

  • Cách thức biểu quyết và gửi phiếu ý kiến:

Quý cổ đông có thể tìm hiểu cách thức biểu quyết tại văn bản “Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản” được công bố cùng các tài liệu khác tại website của Công ty: www.pinetree-end.test/vi/tin-cong-bo. Quý Cổ đông để phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về Công ty hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về mail: report@pinetree-end.test trước 11h00 ngày 22/10/2021 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty hoặc ngày nhận được thư điện tử), theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: +84-24. 6276 1818, Fax: +84-24. 6275 0077.

  • Thông tin liên lạc:

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông tin sau:

Phan Thị Phương Thủy – Đại diện Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Chứng khoán Pinetree, Điện thoại: +84-24 6276 1818 (Máy lẻ: 699).

Trân trọng,

Copyright © 2022. Công ty chứng khoán Pinetree GPKD: 0101294902