Sự khác nhau giữa chứng quyền và quyền mua cổ phần - PineTree Securities

Sự khác nhau giữa chứng quyền và quyền mua cổ phần
Kiến thức 15/12/2021

Sự khác nhau giữa chứng quyền và quyền mua cổ phần

Sự khác nhau giữa chứng quyền và quyền mua cổ phần

Khái niệm

Quyền mua cổ phần là một loại chứng khoán được phát hành bởi công ty cổ phần, nhằm bổ sung vốn chủ sở hữu cùng như dành quyền ưu tiên mua trước cho các cổ đông hiện tại của doanh nghiệp. So với cổ phiếu, quyền mua cổ phần có mức giá thấp hơn, mỗi cổ phần đi kèm một quyền cụ thể. Người sở hữu quyền mua cổ phần là người mua quyền  chọn có quyền mua hoặc không mua cổ phiếu.

Chứng quyền là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

So sánh quyền mua cổ phần và chứng quyền

Dưới đây là 3 yếu tố giúp các nhà đầu tư phân biệt hai khái niệm này

 Quyền mua cổ phầnChứng quyền
Bản chấtLà viêc dành quyền ưu tiên cho người sở hữu quyền được mua cổ phiếu ở mức giá ưu đãi trong thời gian cụ thể.Là một công cụ dùng cho đăng ký và giao dịch, nó cho phép người nắm giữ nhận một lượng cổ phiếu cụ thể với mức giá và ngày đáo hạn. Đầu tư vào chứng quyền thể hiện sự kỳ vọng đối với chứng khoán cơ sở gắn với chứng quyền.
Đối tượng giao dịchGiao dịch trực tiếp giữa nhà đầu tư đang là cổ đông của công ty với công ty phát hành.Giao dịch giữa các nhà đầu tư với nhau hoặc trực tiếp với công ty chứng khoán.
Thị trường giao dịchThị trường thứ cấp, cụ thể là giao dịch phái sinh.Thị trường sơ cấp giữa công ty phát hành và nhà đầu tư.

Nên lựa chọn mua quyền mua cổ phần hay chứng quyền?

Việc lựa chọn  đầu tư vào chứng quyền hay quyền mua cổ phần phụ thuộc vào mục đích đầu tư của mỗi người.

  • Nếu nhà đầu tư muốn gia tăng quyền của mình trong công ty. Đặc biệt với các doanh nghiệp đang phát triển tốt, giá trị công ty sẽ tăng lên theo thời gian. Khi nhu cầu sở hữu cổ phiếu của doanh tăng cao, nhà đầu tư có thể mua quyền chọn mua để sở hữu thêm nhiều cổ phiếu hoặc bán quyền chọn mua cổ phần để kiếm lời.
  • Trong trường hợp không thể đánh giá chính xác xu hướng tăng trưởng của cổ phiếu và các chứng khoán cơ sở khác, nhà đầu tư có thể mua chứng quyền. Đây là kênh đầu tư hiệu quả, mức lỗ tối đa đối với chứng quyền đúng bằng chi phí bỏ ra để sở hữu chứng quyền, trong khi đó, khả năng sinh lời của loại chứng khoán này có thể ở mức 7-10 lần trong thời gian ngắn.

Hy vọng bài viết trên đây giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của quyền mua cổ phiếu và chứng quyền để lựa chọn cho mình loại hình đầu tư phù hợp.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902