Hệ số NIM trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng - PineTree Securities
Hệ số NIM trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng
Kiến thức 10/01/2022

Hệ số NIM trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

Hệ số NIM trong phân tích báo cáo tài chính ngân hàng

NIM là gì?

NIM (Net Interest Margin) hay còn được gọi là biên độ lãi ròng. Chỉ số NIM thể hiện là sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập lãi và chi phí lãi phải trả của ngân hàng, cho biết hiện các ngân hàng đang thực sự hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu. Nhờ đó, các ngân hàng sẽ biết được mình đang thực sự hưởng được những chênh lệch lãi suất như thế nào trong quá trình huy động và đầu tư về tín dụng. Hệ số này tương tự như là tỷ suất lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp thông thường.

Cách tính hệ số NIM

Hệ số NIM được tính bằng tỷ lệ phần trăm của các khoản thu nhập lãi ròng dựa trên các tài sản có khả năng sinh ra lãi trung bình ở một khoảng thời gian xác định. Công thức NIM được tính như sau:

3 1

Trong đó:
Thu nhập lãi thuần chính là sự chênh lệch giữa các khoản thu nhập lãi và các thu nhập tương tự khác với các chi phí lãi và các chi phí tương tự khác. Và sự chênh lệch này đươc lấy từ những kết quả tổng kết được của những hoạt động kinh doanh.
Tài sản sinh lãi là các tiền gửi tại ngân hàng nhà nước cùng tiền gửi tại các tổ chức tài chính, các khoản chứng khoán đầu tư hay các khoản cho khách hàng vay.
Các hệ số NIM sẽ được tính theo tổng 4 quý liên tiếp hoặc theo năm như sau:

  • Tính theo quý sẽ dựa vào tổng thu nhập lãi thuần (của số quý), tài sản sinh ra lãi (là các trung bình cộng của số quý đó).
  • Tính theo năm sẽ dựa vào thu nhập lãi thuần được tính theo năm và các tài sản trung bình của số đầu năm + số cuối năm.

Mối quan hệ giữa CASA và NIM

CASA là chỉ số thể hiện tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của một ngân hàng. Giữa NIM và CASA có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ số CASA tăng là yếu tố quan trọng giúp tiết kiệm chi phí huy động vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động tín dụng, từ đó ảnh hưởng tích cực tới chỉ số NIM.

NIM bao nhiêu là tốt?

Để đánh giá hệ số NIM của một ngân hàng cần phải so sánh với NIM của các ngân hàng khác và NIM của toàn ngành. Hệ số NIM của một ngân hàng cao so với ngành thể hiện ngân hàng đó đầu tư tài sản của họ càng hiệu quả. Dưới đây là bảng chỉ số NIM của một số ngân hàng lớn ở Việt Nam cập nhật tới tháng 11/2021 (bảng này sẽ xin của bên SPD)
Để đánh giá toàn diện sức khỏe tài chính của một ngân hàng, ngoài chỉ số NIM nhà đầu tư cần quan tâm tới một số chỉ số khác như ROA, ROE, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn,….

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902