Điều khoản và điều lệ tham gia chương trình giới thiệu bạn bè - PineTree Securities
Điều khoản và điều lệ tham gia chương trình giới thiệu bạn bè
Tin hoạt động 14/01/2022

Điều khoản và điều lệ tham gia chương trình giới thiệu bạn bè

Điều khoản và điều lệ tham gia chương trình giới thiệu bạn bè

Người giới thiệu:

 • Được nhận Quà tặng giới thiệu bạn trong trường hợp Người được giới thiệu mở tài khoản giao dịch chứng khoán (“TKCK”) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) thông qua ứng dụng PineX.
 • Số lượng Quà tặng được nhận sẽ tương ứng với số lượng Người được giới thiệu đã mở TKCK thành công thông qua ứng dụng PineX bằng mã giới thiệu của Người giới thiệu.

Người được giới thiệu:

 • Được nhận Quà tặng Welcome của Pinetree (quy định tại Điều khoản và Điều kiện tham gia chương trình mở mới tài khoản PineX) nếu mở/nâng cấp lên TKCK trên ứng dụng PineX thành công sau khi nhập mã giới thiệu.

THỜI GIAN VÀ QUY ĐỊNH VỀ NHẬN THƯỞNG

 • Thời gian áp dụng: từ 21/01/2022 cho tới khi có thông báo khác.
 • Giá trị quy đổi: 100.000 VND/quà tặng.
 • Quà tặng giới thiệu bạn thành công được ghi nhận tại mục Quà tặng của Người giới thiệu trên ứng dụng PineX, có thể quy đổi thành tiền và chỉ được sử dụng để đặt lệnh mua chứng khoán qua ứng dụng PineX.
 • Các chứng khoán được sử dụng Quà tặng để đặt lệnh mua sẽ do Pinetree quy định trong từng thời kỳ.
 • Khi đặt lệnh và sử dụng Quà tặng, Quý khách chỉ được dùng một trong các lệnh:
  • ATO
  • MP
  • ATC
 • Trong trường hợp lệnh không khớp thì phần Quà tặng đã sử dụng để đặt lệnh sẽ không được hoàn trả lại để tái sử dụng mua chứng khoán cho lần tiếp theo.

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Người giới thiệu đã có Tài khoản PineX hoặc TKCK tại Pinetree có thể tham gia chương trình. Để nhận Quà tặng giới thiệu bạn của chương trình, tài khoản của Người giới thiệu phải được nâng cấp thành TKCK tại Pinetree.
 • Người được giới thiệu chưa có TKCK tại Pinetree và mở mới lần đầu với CMND, Số điện thoại, Email chưa được sử dụng. Người được giới thiệu bắt buộc phải mở mới/nâng cấp tài khoản thành TKCK thông qua ứng dụng PineX.
 • Không giới hạn số lượng Người được giới thiệu đối với một Người giới thiệu. Thời hạn sử dụng mỗi Quà tặng giới thiệu bạn là 100 ngày kể từ khi Người được giới thiệu tương ứng mở TKCK thành công (kích hoạt tài khoản lưu ký VSD thành công).
 • Người giới thiệu vẫn được nhận Quà tặng giới thiệu bạn theo giá trị Pinetree quy định trước khi thay đổi nếu Người được giới thiệu tương ứng đã mở mới tài khoản PineX trước ngày 21/01/2022.
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902