Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp (P6) - PineTree Securities
Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp (P6)
Kiến thức 24/01/2022

Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp (P6)

Sáu nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp (P6)

NHÓM CHỈ SỐ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Khái niệm

Nhóm chỉ số phân phối lợi nhuận dùng để đo lường mức độ phân phối lợi nhuận so với thu nhập mà công ty tạo ra cho cổ đông.

Các chỉ số phân phối lợi nhuận

  • Cổ tức một cổ phần thường

Cổ tức một cổ phần thường (DPS) = LNST trả cổ tức cho cổ phần thường/ Số lượng cổ phần thường lưu hành

Chỉ số này cho biết một cổ phần thường nhận được bao nhiêu đồng cổ tức trong năm. DPS là số liệu rất quan trọng với các nhà đầu tư, vì số tiền một doanh nghiệp trả cổ tức sẽ chuyển thành thu nhập của cổ đông. Chỉ số này giúp nhà đầu tư tính toán khoản chi trả cổ tức của họ từ việc sở hữu cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

Nếu chỉ số DPS gia tăng ổn định theo thời gian, điều này sẽ khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào sự điều hành của ban lãnh đạo công ty cũng như lợi nhuận của công ty có thể duy trì tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, nếu DPS thấp cũng không có nghĩa công ty đó không có khả năng tăng trưởng. Nhà đầu tư cần xem xét lợi tức, cổ tức cùng những chính sách khác để biết công ty có tiềm năm tăng trưởng như thế nào.

  • Hệ số chi trả cổ tức

Hệ số chi trả cổ tức = Cổ tức một cổ phần thường/ Thu nhập một cổ phần thường

Chỉ số này cho biết doanh nghiệp dành ra bao nhiêu phần trăm (%) thu nhập để trả cổ tức cho cổ đông.

  • Tỷ suất cổ tức

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức một cổ phần thường/ Giá thị trường một cổ phần thường

Chỉ số này cho biết nhà đầu tư bỏ ra một đồng đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường, thì sẽ thu về được bao nhiêu cổ tức.

Các bài cùng chủ đề 6 nhóm chỉ số tài chính trong phân tích doanh nghiệp

Nhóm chỉ số đánh giá giá trị thị trường của cổ phiếu

Nhóm chỉ số nguồn vốn và cơ cấu tài sản

Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động

Nhóm chỉ số đánh giá khả năng thanh toán

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902