Chỉ số ROAA - PineTree Securities

Chỉ số ROAA
Kiến thức 18/03/2022

Chỉ số ROAA

Chỉ số ROAA

Khái niệm

ROAA hay Return on Average Assets là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình. Đây là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của tài sản của một doanh nghiệp.

Công thức

ROAA được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản trung bình.

ROAA = (Lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản trung bình) * 100%

Trong đó:

  • Tổng tài sản trung bình: (Tổng tài sản đầu kỳ + Tổng tài sản cuối kỳ)/2

Ý nghĩa của ROAA

  • Công thức ROAA sử dụng tài sản trung bình để đánh giá các thay đổi của tổng tài trong trong kỳ phân tích.
  • ROAA cho biết mức độ sử dụng tài sản của một công ty để tạo ra lợi nhuận và hoạt động tốt. Theo một số nhà phân tích ROAA lớn hơn 5% được coi là tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định chỉ số ROAA bao nhiêu là tốt cho mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau nhất định. Điều này phụ thuộc vào: lĩnh vực mà công ty đó đang hoạt động, so sánh ROAA các đối thủ cùng ngành, so sánh ROAA với kết quả trong quá khứ.

Ví dụ về ROAA

Giả sử rằng Công ty A có: lợi nhuận ròng 100tr thu nhập ròng trong năm tài chính. Tài sản của công ty vào đầu kỳ là 1 tỷ và tăng lên 1.5 tỷ vào cuối kỳ.
Cách tính 1: ROAA
Tổng tài sản trung bình trong kỳ = (1+ 1.5)/2 = 1.25 tỷ
ROAA = (0.1/1.25) * 100% = 8 %
Cách tính 2: ROA tại thời điểm đầu kỳ
ROA = (0.1/ 1) * 100% = 10%
Cách tính 3: ROA tại thời điểm cuối kỳ
ROA = (0.2/1.5) * 100% = 6.7%
Với cách tính 2, lợi nhuận trên tổng tài sản được tính bằng cách sử dụng tài sản ở thời điểm đầu kỳ thì tỷ suất sinh lợi là 10%, bởi vì công ty đang tạo ra nhiều thu nhập hơn từ tài sản. Nếu tính tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tại thời điểm cuối kỳ ở cách tính 3 thì tỷ suất sinh lợi 6.7%, bởi vì công ty đang tạo ra ít thu nhập hơn từ tài sản. Với cách tính 1 ROAA = 8% sẽ phản ánh chính xác nhất về tỷ suất sinh lợi từ tổng tài sản của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp có biến động lớn về tổng tài sản trong kỳ, việc sử dụng chỉ số ROAA khắc phục được nhược điểm của ROA. Vì vậy, ROAA thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính. Tuy nhiên để có cái nhìn chính xác hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902