Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm như thế nào? - PineTree Securities

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm như thế nào?
Kinh nghiệm đầu tư 08/07/2022

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Trong đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Trái phiếu doanh nghiệp được chia làm 2 loại như sau:

  • Trái phiếu niêm yết: Là loại trái phiếu được đăng ký và lưu ký đầy đủ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời được giao dịch rộng rãi trên các sàn tập trung như HNX và HSX. Toàn bộ quá trình giao dịch đều phải dựa trên các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
  • Trái phiếu OTC: Hay còn gọi là trái phiếu phi tập trung, được giao dịch trên thị trường OTC. Giao dịch không bị ràng buộc bởi các chính sách pháp lý mà dựa trên những thỏa thuận mua bán riêng giữa các nhà đầu tư.

Trái phiếu Doanh nghiệp có những đặc điểm sau đây:

  • Chủ thể phát hành trái phiếu phải là Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện cụ thể  của pháp luật

+ Đối với loại trái phiếu không chuyển đổi hoặc không kèm theo chứng quyền: Doanh nghiệp được phép phát hành loại trái phiếu này là công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần.

+ Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền: Doanh nghiệp được phép phát hành loại trái phiếu này chỉ có công ty cổ phần.

  • Tính chất của người sở hữu trái phiếu

Tính chất hoạt động phát hành trái phiếu được hiểu như đi vay nợ. Ở đây người mua trái phiếu là chủ nợ, và doanh nghiệp là người đi vay. Người sở hữu trái phiếu sau khi hoàn tất các giao dịch cũng sẽ không có quyền tham gia vào hoạt động quản lý, biểu quyết của công ty.

  • Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối trái chủ

Nếu trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản thì những chủ thể sở hữu trái phiếu sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của Doanh nghiệp mà sẽ được ưu tiên thanh toán khoản tiền mà được hiểu là khoản vay mà doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán đối với mình

  • Về lãi suất hay tiền lãi mà các nhà đầu tư nhận được

Tiền lãi mà chủ sở hữu nhận được sẽ không phụ thuộc vào khả năng kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Mà sẽ phụ thuộc vào loại trái phiếu, lãi suất đã được quy định khi thực hiện giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902