Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - PineTree Securities

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Quan hệ nhà đầu tư 12/04/2023

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Pinetree: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; Mã số thuế: 0101294902) (“Pinetree”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

1.       Thời gian họp:                Từ 8h30 ngày 05 tháng 05 năm 2023

2.      Địa điểm tổ chức:            Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội;

3.       Nội dung họp và tài liệu:

Quý Cổ đông vui lòng tải chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Pinetree tại đường dẫn: https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/.

4.       Điều kiện tham dự họp:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/04/2023 được tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội, vui lòng gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội theo quy định tại Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội và Điều lệ Pinetree trước 17h30 ngày 04/05/2023.

5.       Thông tin liên lạc:

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

Phan Thị Phương Thủy – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Pinetree

Điện thoại:   +84 24 6276 1818 (Máy lẻ: 699)

Trân trọng/.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902