Pinetree: Công bố Hợp đồng vay hạn mức bổ sung VLĐ với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm và thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay trên - PineTree Securities

Pinetree: Công bố Hợp đồng vay hạn mức bổ sung VLĐ với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm và thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay trên
Quan hệ nhà đầu tư 09/06/2023

Pinetree: Công bố Hợp đồng vay hạn mức bổ sung VLĐ với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm và thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay trên

Pinetree: Công bố Hợp đồng vay hạn mức bổ sung VLĐ với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Hoàn Kiếm và thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay trên

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902