Quản trị doanh nghiệp - PineTree Securities

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Pinetree đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:

  • Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp: tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;
  • Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin đại chúng theo luật định;

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ

Email

contact@pinetree.vn

Số điện thoại

024 6282 3535

Fax

024 6275 0077

Địa chỉ

Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Nhận tư vấn

    Quản trị doanh nghiệp - PineTree Securities

    Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902