Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp - PineTree Securities

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Hoạt động của Pinetree góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn Việt Nam đồng thời đóng vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính công ty. Pinetree không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn thuần cho khách hàng, mà còn mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của Pinetree gồm có:

 • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
 • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
 • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.
 • Bên cạnh đó Pinetree còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như:
  • Tái cơ cấu vốn: Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Pinetree sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.
  • Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính của Doanh nghiệp: Phân tích ảnh hưởng của những thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu, trái phiếu đầu tư dài hạn… đến kết quả hoạt động chung của Doanh nghiệp.

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ

Email

contact@pinetree.vn

Điện thoại

024 6282 3535

Fax

024 6275 0077

Địa chỉ

Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Nhận tư vấn

  Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp - PineTree Securities

  Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902