Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?
Kiến thức 26/05/2022

Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?

Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?

Rtt hay tỷ lệ ký quỹ của tài khoản chính là tỷ lệ giữa giá trị tài sản cổ phiếu trên tài khoản giao dịch margin.
Rtt giúp các nhà đầu tư xác định tình trạng tài khoản vay margin của mình so sánh với các mốc quan trọng cần quan tâm trong nghiệp vụ quản lý tài khoản margin

  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IMR) là tỷ lệ giá trị tài sản thực có so với giá trị chứng khoán dự kiến mua được bằng lệnh giao dịch margin tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch

Ví dụ: Nhà đầu tư (NĐT) có 100 triệu đồng tiền mặt trên tài khoản và muốn mua cổ phiếu X tỷ lệ cho vay là 40% (tương đương với tỷ lệ ký quỹ ban đầu là: 100% – 40% = 60%).
Sức mua * 60% ≤ 100
Sức mua ≤ 100/ 60% = 167 triệu đồng

  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với giá trị tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Tỷ lệ này được đặt ra nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động của thị trường.

Ví dụ: NĐT có giá trị cổ phiếu là 167 triệu đồng trong đó có 100tr là vốn tự có, 67 triệu là tiền vay từ Pinetree. Vì lý do giảm giá, giá trị cổ phiếu trên tài khoản của NĐT chỉ còn 110 triệu đồng, trong đó tiền vay từ Pinetree vẫn là 67 triệu đồng, còn tiền vốn của nhà đầu tư giảm còn 43 triệu đồng.
Tỷ lệ ký quỹ thực tế = (Tổng tài sản – nợ)/ tổng tài sản = (110 – 67)/ 110 = 39%
Nếu tỷ lệ ký quỹ thực tế < MMR, nhà đầu tư cần phải bổ sung tài sản để tăng lên mức ký quỹ duy trì để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Những điều cần lưu ý về mốc tỷ lệ ký quỹ thực tế

  • Tỷ lệ an toàn của tài khoản: Khi Rtt ≥ 50% đây là mức tỷ lệ an toàn của tài khoản.
  • Tỷ lệ duy trì của tài khoản: 50%> Rtt > 40%. Rtt ở trong mức tỷ lệ mà các nhà đầu tư phải đảm bảo duy trì trong thời gian vay. Với mức Rtt này, sức mua trên tài khoản của khách hàng sẽ < 0.
  • Tỷ lệ cảnh báo (Call margin): 40% ≥ Rtt ≥ 35%: Khi tỷ lệ ký quỹ ở mức này, nhà đầu tư sẽ cần bán cổ phiếu hoặc nộp tiền vào tài khoản để đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%.
  • Tỷ lệ xử lý (Force Sell): Rtt < 30% Khi tỷ lệ ký quỹ đạt mức này, các công ty chứng khoán sẽ bán giải chấp chứng khoán trong tài khoản của NĐT để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức duy trì.

Nhà đầu tư cần tuân thủ theo một số nguyên tắc để tránh bị force sell cũng như sử dụng margin hiệu quả, tham khảo thêm tại đây.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902