Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì? - PineTree Securities
Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?
Kiến thức 26/05/2022

Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?

Tỷ lệ ký quỹ thực tế RTT là gì?

Tỉ lệ ký quỹ thực tế là gì?

Tỷ lệ ký quỹ thực tế (Rtt) của tài khoản chính tỷ lệ giữa giá trị tài sản thực có (NAV) so với giá trị tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Rtt = NAV/ Tổng tài sản

Ví dụ: Ban đầu nhà đầu tư (NĐT) có 100 triệu đồng tiền mặt trên tài khoản. NĐT vay thêm 50 triệu đồng từ công ty chứng khoán để mua 2,000 cổ phiếu X giá 75.000 VND/ cổ phiếu, tổng giá trị tài sản là 150 triệu đồng. Khi đó: Rtt = 100 / 150 = 66,7%.

Khi giá cổ phiếu X biến động tăng giảm, giá trị tổng tài sản và NAV của khách hàng sẽ biến động tăng giảm tương ứng theo:

Tổng tài sản = 2.000 x Giá cổ phiếu X

NAV = Tổng tài sản – Tổng nợ

Rtt giúp các nhà đầu tư xác định tình trạng tài khoản giao dịch ký quỹ của mình. Từ công thức Rtt ban đầu, ta thấy khi giá cổ phiếu tăng thì Rtt sẽ tăng, tài khoản giao dịch ký quỹ sẽ an toàn hơn và ngược lại khi giá cổ phiếu giảm thì Rtt sẽ giảm, tài khoản giao dịch ký quỹ sẽ trở nên rủi ro hơn.

Các mốc tỷ lệ ký quỹ thực tế cần lưu ý

  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%. Khách hàng có nghĩa vụ duy trì Rtt > 40%, khi Rtt giảm xuống dưới 40%, Khách hàng cần chủ động bán cổ phiếu (để giảm tổng tài sản) hoặc nộp thêm tiền (để tăng NAV) nhằm đưa Rtt về trên 40%.
  • Tỷ lệ ký quỹ cảnh báo (Call margin) 35%. Đây là mốc giá trị Rtt mà các công ty chứng khoán sẽ đưa ra cảnh báo đến khách hàng. Cụ thể là khi Rtt giảm xuống dưới 35%, các công ty chứng khoán sẽ cảnh báo và yêu cầu khách hàng, trong một khoảng thời gian cụ thể, thực hiện bán cổ phiếu (để giảm tổng tài sản) hoặc nộp thêm tiền (để tăng NAV) nhằm đưa Rtt về trên 40%.
  • Tỷ lệ giải chấp (Force Sell) 30%. Đây là mốc giá trị Rtt mà các công ty chứng khoán sẽ thực hiện lệnh bán bắt buộc các cổ phiếu trên tài khoản Khách hàng. Mục tiêu là tăng Rtt về trên 40%.

Để tránh rơi vào tình trạng margin call/ force sell, nhà đầu tư theo dõi sát khoản đầu tư của mình và tuân thủ quản trị rủi ro chặt chẽ, tham khảo thêm tại đây.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902