Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán - PineTree Securities
Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán
Chiến lược đầu tư 01/10/2021

Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán

Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì?

Đa dạng hóa danh mục đầu tư (porfolio diversification) là đầu tư vào các chứng khoán khác nhau, xây dựng một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán tuy không hoàn toàn có thể xóa bỏ được hết rủi ro, nhưng có thể giảm bớt rủi ro theo nguyên tắc “không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ”.

Vì sao phải đa dạng hóa danh mục đầu tư?

Rủi ro là một yếu tố luôn hiện hữu trong kinh doanh, đầu tư. Một nhà đầu tư (NĐT) thành công là người có thể cân bằng giữa hai yếu tố này và đạt lợi nhuận cao nhất. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những biện pháp quan trọng trong quản trị rủi ro khi đầu tư chứng khoán.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán không phải là đầu tư vào nhiều cổ phiếu của nhiều công ty trong cùng một ngành, mà là đầu tư vào các công ty thuộc các ngành nghề khác nhau, trong đó có ngành đang tăng trưởng (growth industry), có ngành đã ổn định (defensive industry). Bên cạnh đó nhà đầu tư nên phân bổ nguồn lực vào nhiều loại sản phẩm chứng khoán khác: trái phiếu, chứng quyền, chứng khoán phái sinh,…

Làm thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư?

Đặc tính của thị trường là luôn liên tục biến đổi và chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Và để thích nghi với điều này, nhà đầu tư phải trang bị cho mình kiến thức tốt, tâm lý vững vàng và sự linh hoạt khi sử dụng mọi công cụ đầu tư.

Khi thị trường đi lên, NĐT có thể tập trung đầu tư vào cổ phiếu cơ sở và phân bổ tỷ lệ nhóm ngành, vốn hóa,… tùy theo khẩu vị đầu tư. Bên cạnh đó nhà đầu tư phân bổ một phần ngân sách vào đầu tư trái phiếu để phòng ngừa các rủi ro hệ thống có tính chất bất ngờ.

Khi thị trường chứng khoán cơ sở không thực sự hấp dẫn, nhà đầu tư có thể chuyển ngân sách sang các sản phẩm của thị trường phái sinh: chứng quyền, hợp đồng tương lai,…

Một số lưu ý với nhà đầu tư

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư nên được thực hiện dựa trên khả năng tài chính của NĐT. Nếu khả năng tài chính hạn chế thì NĐT nên tập trung vào một vài loại chứng khoán nhất định để giúp cho vòng quay vốn của NĐT linh hoạt hơn.
  • NĐT nên nhớ rằng bất cứ hình thức đầu tư nào cũng có rủi ro của riêng nó. Đặc biệt là thị trường chứng khoán. Thế nên dù đã đa dạng hóa danh mục nhưng không có nghĩa là việc đầu tư của bạn không có rủi ro.
  • Nhiều NĐT quan niệm: rủi ro tỷ lệ nghịch với số lượng cổ phiếu thêm vào danh mục đầu tư. Trong thực tế điều này không hề đúng. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chỉ giúp NĐT giảm thiểu rủi ro đến một mức nhất định.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree miễn phí hoàn toàn phí giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất Margin 9%/năm không kèm điều kiện. Đây là mức phí tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902