Thể lệ cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ - PineTree Securities

Thể lệ cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ
Tin hoạt động 31/07/2023

Thể lệ cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ

Thể lệ cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ

1.Tên cuộc thi: Chứng Trường Bạc Tỷ

2.Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 1/8/2023 đến 26/1/2024

3.Đối tượng và điều kiện tham gia

 • Đối tượng: Nhà Đầu tư có tài khoản chứng khoán tại Pinetree.

(Nhà đầu tư chưa mở tài khoản tại Pinetree có thể mở trực tuyến với eKYC chỉ 3 phút ngay tại đây)

Không áp dụng cho khách hàng Tổ chức, Ban Tổ chức cuộc thi, nhân viên Pinetree.

 • Phạm vi: Toàn quốc
 • Điều kiện tham gia:
  • Vốn đầu tư ban đầu trong tiểu khoản thi đấu (bao gồm giá trị cổ phiếu, cổ tức và tiền, trừ đi các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng) tối thiểu 10 triệu đồng.
  • Đã ghi danh đăng ký tham gia cuộc thi.

4.Thể lệ

a.Điều kiện xét giải:

 • Hiệu quả đầu tư chung cuộc trên tiểu khoản thi đấu dương (>0%).
 • Giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở trên tiểu khoản thi đấu mở tại chứng khoán Pinetree.
 • Tổng giá trị giao dịch trong vòng thi tối thiểu bằng 200% vốn đầu tư bình quân.
 • Số ngày phát sinh giao dịch cổ phiếu được khớp lệnh tối thiểu 03 ngày.
 • Đối với giải Master Investor: ngoài các điều kiện trên, nhà đầu tư cần thỏa mãn thêm điều kiện sau:
  • Tham gia cả 02 vòng thi
  • Vốn đầu tư bình quân tối thiểu 1 tỷ đồng (tính trong thời gian thi đấu của cả 02 vòng thi).

b.Thể lệ

 • Đăng ký: NĐT vào mục Cuộc thi Chứng Trường Bạc Tỷ trên app AlphaTrading hoặc WebTrading, ấn “Đăng ký” để đăng ký cuộc thi..
  • NĐT chọn tiểu khoản thi đấu (thường hoặc margin), đồng ý Điều khoản và Điều kiện của cuộc thi,

*NĐT có thể thay đổi tiểu khoản thi đấu trước ngày cuối cùng chốt bảng thi đấu.

 • Hủy đăng ký:
  • NĐT được hủy đăng ký bất kỳ lúc nào;
  • Đăng ký lại: Nếu hủy đăng ký trước khi kết thúc thời gian đăng ký, NĐT có thể đăng ký lại chậm nhất vào ngày đăng ký cuối cùng của mỗi vòng thi.
 • Thi đấu: Sau khi đăng ký thành công, NĐT thực hiện giao dịch để bắt đầu thi đấu. Kết quả cuộc thi sẽ được tính trong Thời gian thi đấu (chi tiết trong bảng dưới)
 • Gồm 2 vòng thi:
Vòng thi Thời gian đăng ký Thời gian thi đấu
Vòng 1 01/8 – 25/9/2023 2/10/2023 – 24/11/2023
Vòng 2 30/9 – 27/11/2023 4/12/2023 – 26/1/2024
Xét giải Master Investor Xét trao thưởng dựa trên hiệu quả đầu tư tổng 02 vòng
 • Chia bảng:

Mỗi tài khoản sau khi đăng ký thành công sẽ được phân Bảng căn cứ vào giá trị “Vốn đầu tư ban đầu” trên tiểu khoản thi đấu. Vốn đầu tư ban đầu bao gồm giá trị cổ phiếu, cổ tức và tiền, trừ đi các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng tại thời điểm chốt bảng thi đấu của mỗi vòng. Tài khoản được phân loại thành 3 bảng:

 • Bảng Cá chép: Vốn đầu tư ban đầu từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng.
 • Bảng Cá Koi: Vốn đầu tư ban đầu từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.
 • Bảng Cá voi: Vốn đầu tư ban đầu từ 1 tỷ đồng trở lên.

*Ghi chú:

 • Bảng thi đấu sẽ được cố định trong suốt mỗi vòng thi và sẽ không thay đổi, ngay cả khi có sự thay đổi về vốn đầu tư trong thời gian thi đấu.
 • Thời gian chốt bảng thi đấu vào lúc 18h00 ngày 29/9/2023 (đối với vòng 1) hoặc ngày 01/12/2023 (đối với vòng 2). NĐT phải đảm bảo vốn đầu tư ban đầu đạt mức tối thiểu (10 triệu đồng) trước thời gian này. Sau thời gian này, nhà đầu tư sẽ không thể tham gia cuộc thi dù đạt mức vốn tối thiểu.

Quy định về chứng khoán giao dịch trong cuộc thi:

 • Chỉ áp dụng cho giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở
 • Tất cả các mã cổ phiếu trên HOSE/HNX/UPCOM trong danh sách được phép giao dịch theo quy định của công ty.
 • Thời gian giao dịch theo quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy định về tài khoản tham gia thi đấu:

 • Tài khoản tham gia thi đấu: Tiểu khoản thường hoặc ký quỹ tại Chứng khoán Pinetree.
 • Nhà đầu tư chỉ được tham gia và nhận giải với một tài khoản chứng khoán duy nhất tại Pinetree.

c.Công thức tính:

Hiệu quả đầu tư từng vòng thi được tính theo công thức:

Hiệu quả đầu tư (%) = Lợi nhuận đầu tư/ Vốn đầu tư bình quân

5.Giải thưởng

 • Trường hợp nhà đầu tư có % hiệu quả đầu tư bằng nhau và thứ tự ưu tiên xét giải bằng nhau sẽ đồng chia giải thưởng. Cách xác định giá trị giải thưởng mỗi Người chơi nhận được như sau:

Giải thưởng = (Tổng giá trị giải thưởng của các vị trí đồng kết quả)/số người đồng kết quả.

TT Giải thưởng Số giải/ vòng Số vòng thi Tổng số giải Số tiền/ giải Tổng giá trị giải thưởng
1 Quà tặng dành cho khách hàng đăng ký tham gia sớm nhất hoặc tham dự sự kiện (gối ngủ, quạt tích điện, áo phông, bàn phím, tai nghe Bluetooth, đèn treo màn hình Xiaomi…) 1000 2 2000   480.000.000
2 Quà tặng dành cho khách hàng chuyển chứng khoán về lưu ký tại Pinetree để tham gia cuộc thi 50 2 100 Hỗ trợ 100% phí chuyển chứng khoán, tối đa 1 triệu VNĐ/khách hàng 100.000.000
3 Giải từng vòng          
3.1 Bảng Cá Chép (10tr ≤ vốn đầu tư ban đầu < 100tr)
  Giải nhất 1 2 2 10.000.000 20.000.000
  Giải nhì 1 2 2 5.000.000 10.000.000
  Giải ba 1 2 2 2.000.000 4.000.000
3.2 Bảng Cá Koi (100tr ≤ vốn đầu tư ban đầu < 1 tỷ)
  Giải nhất 1 2 2 30.000.000 60.000.000
  Giải nhì 1 2 2 15.000.000 30.000.000
  Giải ba 1 2 2 8.000.000 16.000.000
3.3 Bảng Cá Voi (Vốn đầu tư ban đầu ≥ 1 tỷ)
  Giải nhất 1 2 2 80.000.000 160.000.000
  Giải nhì 1 2 2 40.000.000 80.000.000
  Giải ba 1 2 2 20.000.000 40.000.000
4 Giải “Master Investor” 1 1 1 500.000.000 500.000.000
5

Quyền lợi khác cho người thắng cuộc mỗi vòng chơi:

Có cơ hội làm việc tại Pinetree tại các vị trí phù hợp (Chuyên gia, Chuyên viên, Thực tập sinh).

Có cơ hội hợp tác với Pinetree:

 • Trở thành đối tác truyền thông của Pinetree
 • Trở thành người đại diện hình ảnh của Pinetree
 • Hợp tác truyền thông các sản phẩm của Pinetree

Được hưởng các đặc quyền ưu đãi tại Pinetree: Ưu tiên trải nghiệm sớm các sản phẩm mới của Pinetree, vé mời VIP cho các sự kiện do Pinetree tổ chức…

  Tổng (2 vòng thi) 1.500.000.000

6.Thời gian công bố kết quả

Trừ trường hợp đặc biệt, trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc vòng thi, kết quả người thắng giải được công bố trên website và/hoặc fanpage của Pinetree. Người thắng giải sẽ được gửi email thông báo.

7.Cách thức nhận thưởng

 • Quà tặng bằng hiện vật có thể được trao ngay hoặc gửi cho khách hàng theo địa chỉ đăng ký với BTC.
 • Quà tặng bằng tiền mặt chuyển vào tiểu khoản thi đấu của người thắng giải.

8.Quy định các hoạt động vi phạm thể lệ cuộc thi:

Nhà đầu tư thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị tính là vi phạm thể lệ cuộc thi và bị loại khỏi vòng thi/cuộc thi:

 • Lũy kế vốn đầu tư thêm vào tiểu khoản thi đấu của nhà đầu tư vượt quá 5 lần số Vốn đầu tư ban đầu.
 • Chuyển thêm/Rút/lưu ký chứng khoán vào tiểu khoản thi đấu (bao gồm lưu ký chứng khoán, chuyển chứng khoán nội bộ từ các tiểu khoản khác sang tiểu khoản thi đấu hoặc ngược lại) trong thời gian thi đấu hoặc thực hiện trước ngày thi đấu nhưng ngày hiệu lực chứng khoán ghi nhận vào tiểu khoản thi đấu thuộc khoảng thời gian từ ngày thi đấu.
 • Phát sinh giao dịch thỏa thuận và/hoặc giao dịch lô lẻ trên tài khoản thi đấu trong thời gian thi đấu.

9.Quy định chung

 • Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật của thông tin cá nhân đã cung cấp. Các thông tin đó sẽ là căn cứ để Pinetree xác thực thông tin và liên lạc khi trao giải thưởng. Pinetree không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên lạc được và/hoặc không nhận được phản hồi của khách hàng qua email trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mở thưởng, cho dù vì bất kỳ nguyên nhân nào như khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, khách hàng không mở email, khách hàng thay đổi thông tin liên lạc… Trong trường hợp này, Pinetree có toàn quyền hủy bỏ hoặc chuyển giải thưởng cho người khác mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không phải thông báo hay có đồng ý của khách hàng.
 • Pinetree có toàn quyền xem xét, đánh giá và quyết định việc khách hàng có đủ điều kiện tham gia cuộc thi hay không, hủy và/hoặc không công nhận toàn bộ kết quả giao dịch, thi đấu của khách hàng.
 • Đối với các Tài khoản thi đấu trong top 5 của bảng xếp hạng chung cuộc mỗi vòng thi hoặc cả cuộc thi, nếu hiệu suất đầu tư có sự tham gia của việc thực hiện quyền mua hoặc giao dịch cổ phiếu có thanh khoản thấp, thanh khoản bất thường… theo đánh giá của Pinetree tại từng thời điểm, Pinetree có toàn quyền (i) tính toán loại trừ phần gia tăng từ các giao dịch này và điều chỉnh kết quả chung cuộc để đảm báo tính công bằng của cuộc thi; hoặc (ii) loại bỏ và không xét giải cho Tài khoản thi đấu.
 • Trong bất kỳ tình huống nào, bao gồm nhưng không giới hạn, không đủ dữ liệu tính toán hiệu suất đầu tư và các tiêu chí xét giải của khách hàng, khách hàng không đủ điều kiện xét giải, hủy bảng thi, chuyển bảng thi, Pinetree sẽ quyết định cách thức xử lý và thông báo cho khách hàng qua email.
 • Khi đăng ký và/hoặc tham gia bất kỳ phần nào của cuộc thi, khách hàng được coi là đã chấp thuận không hủy ngang việc Pinetree và các bên liên quan xử lý, lưu trữ các dữ liệu cá nhân của khách hàng.
 • Người thắng giải tại bất kỳ phần hay vòng thi nào của cuộc thi phải tham dự lễ trao giải (nếu có) theo hình thức và yêu cầu của Pinetree. Người thắng giải có thể ủy quyền cho người khác thay mặt nhận giải hoặc không tham dự lễ trao giải nếu đã thông báo và nhận được sự đồng ý trước của Pinetree.
 • Người thắng giải có trách nhiệm phối hợp với Pinetree thực hiện các hoạt động, chương trình online và offline theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, việc quay video, chụp ảnh, phỏng vấn, viết bài, chia sẻ bài viết về quá trình đầu tư, chiến lược đầu tư.
 • Khách hàng chỉ được sử dụng kết quả, hình ảnh, thông tin về và/hoặc liên quan đến cuộc thi, vòng thi hay bất kỳ nội dung thi đấu nào sau khi có sự đồng ý trước của Pinetree.
 • Pinetree sẽ sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi trong các trường hợp cần thiết theo đánh giá của Pinetree mà không cần thông báo trước hay có chấp thuận của khách hàng, tuy nhiên, Pinetree sẽ công bố công khai về thể lệ sửa đổi, bổ sung đó tại website https://pinetree.vn.
 • Trong mọi trường hợp, các vấn đề liên quan đến cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn, giải thưởng, kết quả thi đấu, dữ liệu tính toán, đánh giá vi phạm sẽ được quyết định bởi Pinetree theo toàn quyền đánh giá và nhận định của Pinetree.

10.Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ

Chi tiết thể lệ cuộc thi, vui lòng xem tại đây.

Danh sách mã chứng khoán được giao dịch trong vòng 1 của cuộc thi, vui lòng xem tại đây (File Excel) hoặc tại đây (File PDF)

Danh sách mã chứng khoán được giao dịch trong vòng 2 của cuộc thi, vui lòng xem tại đây (File Excel) hoặc tại đây (File PDF)

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902