Pinefolio Signature - PineTree Securities
Pinefolio Signature
pinefolio 02/04/2024

Pinefolio Signature

Ý tưởng xây dựng danh mục này bắt nguồn từ một câu hỏi mà đội ngũ nghiên cứu và quản lý danh mục tại Pinetree đã nhận được từ nhiều đồng nghiệp và những người bạn. Đó là: Nếu có một số tiền để dành ra để đầu tư cổ phiếu cho thời gian 4 đến 5 năm tới, thì 05 công ty tốt nhất để nghiên cứu đầu tư, theo quan điểm của Đội ngũ Pinefolio, là những công ty nào? Chính câu hỏi này là nguồn cảm hứng để Pinefolio lựa chọn xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu đầu tiên cho năm 2024, với tên gọi: Pinefolio Signature.
Ngày bắt đầu 04/04/2024
Biến động 0,00 %
MUA NGAY

Pinefolio Signature

Đầu tư theo chủ đề là chiến lược đầu tư mà qua đó các nhà đầu tư có thể đầu tư vào các ý tưởng và xu hướng dài hạn, qua đó nắm bắt các cơ hội tiềm năng được tạo ra bởi những thay đổi về kinh tế, công nghệ, và xã hội. Phương pháp đầu tư dựa trên chủ đề có thể giúp các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để bao gồm các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng đã đặt ra.

Các phương pháp đầu tư truyền thống hơn có xu hướng hạn chế phạm vi đầu tư bằng cách sàng lọc các cổ phiếu theo một đặc điểm nhất định (như theo khu vực, giá trị vốn hóa thị trường, ngành nghề kinh doanh, v.v.) và tập trung vào một tập hợp nhỏ hơn của các cổ phiếu đó (như nhóm cổ phiếu niêm yết trên HOSE hoặc HNX hoặc UPCoM, nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, nhỏ cổ phiếu tăng trưởng, hoặc nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, tiêu dùng, bán lẻ, v.v.). Trong khi đó, đầu tư theo chủ đề cho phép các nhà đầu tư bày tỏ một quan điểm, một góc nhìn về đầu tư vượt ra khỏi những danh giới thường thấy ở các phương pháp đầu tư truyền thống.

Dù đầu tư chứng khoán theo chiến lược hay phương pháp gì, thì những nguyên tắc về đầu tư thông minh vẫn luôn là nền tảng cơ bản.

Tháng 3 – 2023, Pinetree bắt đầu giới thiệu tới các nhà đầu tư một sản phẩm mới có tên là Pinefolio – Đầu tư theo chủ đề. Mục đích của sản phẩm này là giúp các nhà đầu tư có thêm một lựa chọn để đầu tư theo số liệu, ý tưởng, niềm tin, sự suy luận và nhận định của chính các nhà đầu tư. Và việc của Pinetree là giúp các nhà đầu tư – những người đã và đang là khách hàng của Pinetree – hiện thực hóa các ý tưởng đầu tư đó qua việc xây dựng các danh mục cổ phiếu phù hợp. Đây là một điểm rất khác biệt, rất riêng của Pinefolio.

Theo kế hoạch, từ năm 2024 trở đi, cứ mỗi quý của năm, Pinetree sẽ xây dựng ít nhất một danh mục đầu tư cổ phiếu mới để giới thiệu tới các nhà đầu tư. Về ý tưởng để xây dựng các danh mục đầu tư, qua thời gian sau khi các nhà đầu tư đã đón nhận sản phẩm này, Pinetree mong muốn các ý tưởng sẽ đến từ chính các nhà đầu tư.

Về chủ đề đầu tư đầu tiên của năm 2024, ý tưởng xây dựng danh mục bắt nguồn từ một câu hỏi mà đội ngũ nghiên cứu và quản lý danh mục tại Pinetree (“Đội ngũ Pinefolio”) đã nhận được từ nhiều đồng nghiệp và những người bạn. Đó là: Nếu có một số tiền để dành ra để đầu tư cổ phiếu cho thời gian 4 đến 5 năm tới, thì 05 công ty tốt nhất để nghiên cứu đầu tư, theo quan điểm của Đội ngũ Pinefolio, là những công ty nào?

Chính câu hỏi này là nguồn cảm hứng để Pinefolio lựa chọn xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu đầu tiên cho năm 2024, với tên gọi: Pinefolio Signature.

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
9 Tháng
12 Tháng
PineFolio
VNIndex
Xem phân bổ

Rủi ro khi đầu tư

– Pinetree không cam kết cụ thể mức tăng/giảm giá trị đầu tư cũng như lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Pinefolio. Dựa trên tư vấn của chuyên gia, Nhà đầu tư có thể tự quyết định mức độ rủi ro đầu tư. Pinetree cam kết giỏ cổ phiếu được lựa chọn kỹ càng, tuy nhiên Pinefolio có thể chịu một số rủi ro nhất định đến từ nền kinh tế, thị trường, các rủi ro tín dụng, rủi ro địa chính trị, rủi ro thanh khoản và các rủi ro khác.

– Các số liệu lợi suất hiển thị là hiệu suất tính đến thời điểm hiển thị của Pinefolio. Hiệu suất hiển thị không phải là kết quả ở hiện tại hoặc tương lai và không nên là yếu tố cân nhắc duy nhất khi lựa chọn chủ đề đầu tư.

Danh mục khác

Live Green - Eat Clean Live Green - Eat Clean
Ngày bắt đầu 20/03/2023
Biến động 0,00 %
Up Vietnam Up Vietnam
Ngày bắt đầu 20/03/2023
Biến động 0,00 %
Pinefolio Signature Pinefolio Signature
Ngày bắt đầu 04/04/2024
Biến động 0,00 %
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902