Cuộc gọi margin - PineTree Securities

Cuộc gọi margin

Cuộc gọi margin

Margin call hay được gọi là lệnh gọi ký quỹ. Margin call xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 35%. Nhà đầu tư sẽ cần bán cổ phiếu hoặc nộp tiền vào tài khoản để đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%.

Force-sell xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 30%. Nhà đầu tư sẽ cần bán cổ phiếu hoặc nộp tiền vào tài khoản để đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ an toàn từ 50%.

Khi tài khoản bị margin call, Pinetree sẽ liên hệ tới khách hàng để có phương án xử lý chủ động để nâng tỷ lệ ký quỹ lên mức tỷ lệ quy định tương ứng. Nếu nhà đầu tư không thực hiện xử lý trong vòng 3 ngày giao dịch, Pinetree sẽ phải bán cổ phiếu của khách hàng để đưa tỷ lệ về mức tỷ lệ theo quy định.

Trong trường hợp tỷ lệ kỹ quỹ của khách hàng xuống thấp hơn mức force-sell, Pinetree sẽ bán cổ phiếu của khách hàng để đưa tỷ lệ về mức quy định trong phiên giao dịch tiếp theo nếu khách hàng chưa chủ động xử lý.

Ví dụ:

Bạn mua 5000 cổ phiếu X với giá 40,000 đồng, trong đó mua bằng 100 triệu đồng vốn tự có và 100 triệu đồng vay ký quỹ từ Pinetree. Cổ phiếu X giảm giá còn 30,000 đồng nên giá trị cổ phiếu trên tài khoản của bạn chỉ còn 150 triệu đồng. Tiền vay ký quỹ từ Pinetree vẫn là 100 triệu đồng, nên vốn tự có của bạn chỉ còn 50 triệu đồng.

Tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản của bạn khi đó bằng:

Image 2020 10 29t06 51 36 706z 1

Lúc này, tài khoản sẽ ở trạng thái margin call.

Để tài khoản không còn bị margin call, bạn cần nâng tỷ lệ ký quỹ lên mức tỷ lệ duy trì, khi đó có 2 cách là nộp thêm tiền vào tài khoản hoặc bán cổ phiếu.

Trường hợp nộp thêm tiền vào tài khoản thì số tiền cần nộp thêm là:

Pic3

Tương đương với 16.7 triệu đồng.

Trường hợp bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu cần bán tối thiếu với mức giá 30,000 đồng là:

Pic4

Tương đương 334 cổ phiếu.

Vậy để tài khoản không bị margin call, bạn cần nộp tiền vào tài khoản 16.7 triệu hoặc bán 334 cổ phiếu X.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902