Giao dịch ký quỹ - PineTree Securities

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ

Vay ký quỹ là gì? Vay ký quỹ liên quan đến việc đầu tư vào chứng khoán bằng một phần tiền vay từ Pinetree, sử dụng chứng khoán làm tài sản thế chấp. Đầu tư thông qua các khoản vay ký quỹ có tác dụng tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ cho các khoản đầu tư.

Làm cách nào để bắt đầu đầu tư ký quỹ tại Pinetree?

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ ký quỹ, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC 1: Đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro và lợi ích của việc sử dụng ký quỹ.

BƯỚC 2: Mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree.

BƯỚC 3: Mở tài khoản giao dịch ký quỹ (Hoàn thành hợp đồng ký quỹ theo hướng dẫn của dịch vụ chăm sóc khách hàng của Pinetree)

BƯỚC 4: Kích hoạt tài khoản giao dịch ký quỹ. Khi tài khoản ký quỹ của bạn được chấp thuận, bạn có thể tiến hành giao dịch và tận hưởng các lợi ích và tính linh hoạt của việc vay ký quỹ.

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902