Lợi ích ký quỹ - PineTree Securities

Lợi ích ký quỹ

Lợi ích ký quỹ

Tận hưởng những lợi ích sau khi giao dịch ký quỹ tại Pinetree Securities:

Tăng lợi nhuận

Lợi thế quan trọng nhất của việc sử dụng margin ký quỹ là khả năng mở rộng khoản đầu tư của bạn lớn hơn số vốn bạn có và tăng lợi nhuận khi giá tài sản nắm giữ của bạn có xu hướng có lợi cho bạn. Một ví dụ đơn giản giải thích sức mạnh của đòn bẩy:

Ví dụ 1: Bạn có 200 triệu VND chứng khoán được mua bằng cách sử dụng 100 triệu VND đi vay và 100 Triệu VND là tiền của bạn. Khi giá trị của những chứng khoán này tăng 25% lên 250 triệu VND và số tiền bạn vay từ công ty chứng khoán vẫn ở mức 100 triệu VND, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ trở thành 150 triệu VND. Điều đó có nghĩa là vốn chủ sở hữu của bạn đã tăng từ 100 triệu lên 150 triệu, tức là tỷ lệ tăng trưởng 50%.

Margin Benefits
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902