Rủi ro ký quỹ - PineTree Securities

Rủi ro ký quỹ

Rủi ro ký quỹ

Tăng khả năng mất mát

Cũng giống như cách sử dụng Ký quỹ có thể giúp tăng lợi nhuận của bạn, nó cũng có thể khiến bạn đối mặt với nguy cơ gia tăng lỗ. Hãy xem một ví dụ về rủi ro ký quỹ:

Ví dụ: Bạn có 200 triệu VND chứng khoán được mua bằng cách sử dụng 100 triệu VND đi vay và 100 Triệu VND là tiền mặt. Khi giá trị của những chứng khoán này giảm 25% xuống 150 triệu VND và số tiền bạn vay từ công ty chứng khoán vẫn ở mức 100 triệu VND, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ trở thành 50 triệu VND. Điều đó có nghĩa là vốn chủ sở hữu của bạn đã giảm từ 100 triệu xuống 50 triệu, tức là tỷ lệ lỗ 50%.

Margin Risks
Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902