Hướng dẫn giao dịch đặt lệnh trước ngày

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH LỆNH ĐẶT TRƯỚC NGÀY

Quý khách có thể đăt lệnh mua/bán nhiều ngày tại Khối lượng và mức giá mục tiêu mong muốn chỉ bằng 1 lần đặt lệnh duy nhất.

1. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện trước ngày trên Web Trading:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, Chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.

Nhập mã OTP để xác thực tài khoản. Sau đó, màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH TRƯỚC NGÀY” và chọn tiểu khoản đặt lệnh

Bước 2: KH nhập các thông số về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện khớp lệnh, chọn lệnh Mua hoặc Bán, nhập các thông số mã chứng khoán, Khối lượng, Điều kiện giá và giá đặt.

Lưu ý: Điều kiện giá có thể chọn xét đến điều kiện giá tham chiếu hoặc không bằng cách tích hoặc bỏ dấu tích tại ô “Điều kiện giá”

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh” để hoàn tất việc đặt lệnh.

2. Ví dụ

Đặt lệnh trước ngày, ngày hiệu lực 24/11/2020 đến 01/12/2020

Phương thức khớp lệnh: Một lần khớp duy nhất

Lệnh mua, mã TCH, KL = 1.000

Điều kiện: Giá tham chiếu =< 20.30

Giá đặt = 20.4

Đầu ngày (8h40’), hệ thống xét tới các điều kiện:

Giá đặt có thuộc khoảng trần, sàn

Giá tham chiếu trong ngày = < 20.3

Nếu hợp lệ, lệnh sẽ sẽ tự động đẩy lệnh vào sàn với giá đặt lệnh là 20.4

3. Một số đặc điểm của Lệnh trước ngày

  • Lệnh trước ngày chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO).
  • Ngày hết hạn là ngày lệnh hết hiệu lực. Lệnh trước ngày có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
  • Lệnh trước ngày không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua
  • Lệnh điều kiện chỉ được phép Hủy, không được phép sửa.
  • Đối với các lệnh trước ngày đặt trước 8h40, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất vào lúc 8h40 phút. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và được kích hoạt lại vào ngày hôm sau nếu lệnh vẫn trong thời gian hiệu lực