Đặt lệnh giao dịch Chứng khoán - PineTree Securities

Đặt lệnh Chứng khoán

Hướng dẫn đặt lệnh

Đặt lệnh giao dịch Chứng khoán

TÌM KIẾM CỔ PHIẾU VÀ ĐẶT LỆNH

Quý khách vào màn hình Đặt lệnh trên ứng dụng PineX

Chọn loại lệnh Mua/Bán

Nhập mã cổ phiếu và thực hiện đặt lệnh.

Muaban2

Hoặc tại màn hình Khám phá, Quý khách có thể tìm kiếm mã chứng khoán muốn đặt lệnh.

Timdn (1)

Sau đó chọn nút Đầu tư.

Muaban

Quý khách nhập thông tin để đặt lệnh.

Muaban1

Quý khách có thể xem được lệnh gửi lên sàn tại Sổ lệnh

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902