Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán - PineTree Securities

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

 • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ tiện ích mà Pinetree cung cấp cho Quý khách để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian thao tác cho Quý khách.
 • Phí ứng = Số tiền ứng x Số ngày ứng x Lãi suất ứng trước/ngày
  • Số tiền ứng: Số tiền thực hiện ứng
  • Số ngày = Ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản – Ngày thực hiện ứng tiền
  • Lãi suất hiện tại = 0.0275%/ngày ( tương đương 9.9%/năm).
 • Điều kiện áp dụng:
  • Quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi mở TK tại Pinetree.
  • Tài khoản Quý khách đã có lệnh bán chứng khoán khớp thành công và có số dư ứng trước tiền bán chứng khoán nhỏ hơn số tiền bán chứng khoán đang chờ về.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902