WebTrading - PineTree Securities
Hướng dẫn sử dụng

WebTrading

Hướng dẫn sử dụng

  • Trọn bộ Hướng dẫn sử dụng web giao dịch Pinetree: Tại Đây
  • Hướng dẫn sử dụng phương thức xác thực: Tại đây
  • Hướng dẫn giao dịch sản phẩm trái phiếu Pine.B; Tại đây
  • Hướng dẫn giao dịch sản phẩm đầu tư theo chủ đề PineFolio: Tại đây
  • Hướng dẫn gia hạn khoản vay margin online: Tại đây

Bản công bố rủi ro và Điều khoản sử dụng Pinetree WebTrading


Quý khách hàng tham khảo một số thao tác sử dụng cơ bản trên WebTrading của Pinetree như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản giao dịch chứng khoán:
Wts Login

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập:

Wts Changing Password

3. Hướng dẫn đặt lệnh

Wts Pushing Order

4. Hướng dẫn hủy / sửa lệnh

Wts Cancel Or Modifiy Order

5. Hướng dẫn xem sao kê sổ lệnh

Wts Check Order History

6. Hướng dẫn thêm tài khoản ngân hàng

Wts Add Bank Account

7. Hướng dẫn chuyển tiền

Wts Money Transfer

8. Hướng dẫn xem sao kê tiền

Wts Check Cash Statement

9. Hướng dẫn tra cứu công nợ margin

Wts Margin Loan List

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902