Lưu ký chứng khoán/ Rút lưu ký chứng khoán - PineTree Securities

Lưu ký chứng khoán/ Rút lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán/ Rút lưu ký chứng khoán

  1. Hướng dẫn lưu ký chứng khoán:

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho nhà đầu tư và giúp nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. Cổ phiếu sẽ được chuyển từ hình thức sổ cổ đông sang dữ liệu điện tử)

Hồ sơ lưu ký:
– 03 Bản phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Mẫu 06A/LK và Mẫu 06B/LK đối với trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp);
– Bản chính Số/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán;
– CMND/Hộ chiếu bản sao còn thời hạn (đối với cá nhân) và Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng yêu cầu thực hiện lưu ký cùng Bộ hồ sơ đầy đủ.
Bước 2: Chuyên viên nghiệp vụ Pinetree tiếp nhận thông tin, thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng và hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Bước 3:  Sau khi nhận được thông tin ghi nhận Lưu ký chứng khoán từ VSD, Pinetree sẽ hạch toán ghi tăng số lượng CK vào tài khoản chứng khoán đồng thời thông báo tới Quý Khách hàng.

2. Hướng dẫn rút lưu ký chứng khoán:

Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại Pinetree có nhu cầu rút chứng khoán có thể thực hiện rút với điều kiện sau:
Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản thường;
Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.

Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm
– Giấy đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 14/LK)
– CMND/Hộ chiếu còn thời hạn (đối với cá nhân), Giấy/Hợp đồng ủy quyền (đối với tổ chức).

Các bước thực hiện
Bước 1: Khách hàng đến trực tiếp trụ sở của Pinetree để làm thủ tục
Bước 2: Pinetree kiểm tra thông tin của KH, hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD.
Bước 3: Khi VSD chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, Pinetree thông báo với khách hàng việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do Tổ chức phát hành cấp.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902