Quản lý lệnh điều kiện - PineTree Securities

Quản lý lệnh điều kiện

Lệnh điều kiện

Quản lý lệnh điều kiện

  1. Kiểm tra/ Sửa/ Hủy lệnh điều kiện trong Sổ lệnh điều kiện :
Wts Condition Order Cancel Modify

Các trạng thái của lệnh điều kiện:
* Chờ kích hoạt: Lệnh đặt chưa đến ngày hiệu lực hoặc đến ngày hiệu lực nhưng chưa thỏa mãn điều kiện kích hoạt.
* Đã kích hoạt: Lệnh thỏa mãn điều kiện kích hoạt và sinh được lệnh thành công vào sàn.
* Chờ kích hoạt lại: Lệnh thỏa mãn điều kiện kích hoạt nhưng sinh lệnh không thành công do thiếu sức mua/ sức bán, không thỏa mãn giá trần sàn, có lệnh đối ứng, … ở thời điểm kích hoạt.
* Lệnh hết hiệu lực:
– Khách hàng hủy lệnh điều kiện.
– Lệnh quá ngày hiệu lực.
– Lệnh khớp hết.
– Lệnh kích hoạt thành công nhưng khớp 1 phần ở các phiên trước mà phương thức khớp là ” Khớp 1 lần duy nhất” và còn ngày hiệu lực.

2. Xem Sao kê lệnh điều kiện:

Wts Condition Order History 2

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902