Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp - PineTree Securities

Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

FAQ

Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Để thực hiện yêu cầu xác nhận Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Pinetree, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ bản cứng cho Pinetree để đề nghị xác định tư cách NĐTCKCN theo một trong hai cách sau:

  • Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại quầy giao dịch của Pinetree.
  • Gửi hồ sơ bản cứng tới Phòng Dịch vụ Khách hàng (“DVKH”) của Pinetree.

Hồ sơ gồm:

  • Giấy đề nghị xác định NĐTCKCN: 02 bản . Mẫu giấy đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại đây

Các giấy tờ chứng minh kèm theo cho từng trường hợp yêu cầu xác nhận tư cách NĐTCK Chuyên nghiệp như sau:

STTĐối tượng được xác định tư cách NĐTCKCNHồ sơ xác định tư cách NĐTCKCN
1Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác.
2Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng;hoặc Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
Đối với các tổ chức khác không phải tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

Đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
3Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;
4Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách NĐTCKCN, không bao gồm giá trị cho vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại – Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về danh mục có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách NĐTCKCN
– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;
5Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu).– Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn giá trị sử dụng;

Bước 2: Pinetree kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp tài liệu bị sai, bị thiếu và/hoặc không hợp lệ, Pinetree sẽ hướng dẫn để khách hàng chuẩn bị lại hồ sơ và cung cấp cho Pinetree.

Bước 3: Pinetree xác nhận tư cách NĐTCKCN nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Pinetree gửi xác nhận cho khách hàng

Lưu ý:

Trừ trường hợp pháp luật và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quy định khác, xác nhận này của Pinetree có hiệu lực như sau:

  • Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 1, 2, 3, 4 của Giấy đề nghị: Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày xác nhận;
  • Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 5 của Giấy đề nghị: Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ Ngày xác nhận.
  • Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 6 của Giấy đề nghị: Có hiệu lực kể từ Ngày xác nhận đến 31/12 năm thực hiện xác nhận.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902