Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp - PineTree Securities

Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

FAQ

Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Để thực hiện yêu cầu xác nhận Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Pinetree, Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ bản cứng cho Pinetree để đề nghị xác định tư cách NĐTCKCN theo một trong hai cách sau:

  • Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại quầy giao dịch của Pinetree.
  • Gửi hồ sơ bản cứng tới Phòng Dịch vụ Khách hàng (“DVKH”) của Pinetree.

Hồ sơ gồm:

  • Giấy đề nghị xác định NĐTCKCN: 02 bản
  • Mẫu giấy đề nghị xác định NĐTCKCN Tại đây

Bước 2: Pinetree kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp tài liệu bị sai, bị thiếu và/hoặc không hợp lệ, Pinetree sẽ hướng dẫn để khách hàng chuẩn bị lại hồ sơ và cung cấp cho Pinetree.

Bước 3: Pinetree xác nhận tư cách NĐTCKCN nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Pinetree gửi xác nhận cho khách hàng

Lưu ý: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Xác nhận NĐTCKCN của Pinetree có hiệu lực như sau:

  • Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 1, 2, 3, 4 hoặc 6 của Giấy đề nghị: Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày xác nhận;
  • Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 5 của Giấy đề nghị: Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ Ngày xác nhận.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902