Quy trình giao dịch CKPS tại Pinetree - PineTree Securities

Quy trình giao dịch CKPS tại Pinetree

Đầu tư

Quy trình giao dịch CKPS tại Pinetree

Bước 1: Mở tài khoản

Nhà đầu tư cần có tài khoản chứng khoán cơ sở để giao dịch CKPS. Vui lòng tham khảo hướng dẫn MTK chi tiết tại đây

Bước 2: Nộp ký quỹ ban đầu (IM)

Nhà đầu tư cần ký quỹ một khoản tiền ban đầu để có thể đặt lệnh giao dịch. Khoản kỹ quỹ ban đầu (Initial Margin – IM) được tính theo công thức sau:

 • IM = (Tỷ lệ IM/ Tỷ lệ an toàn tài khoản) x Hệ số nhân x Số hợp đồng x Giá hiện tại
  • Tỷ lệ IM được quy định bởi VSDC, hiện tại là 17%
  • Tỷ lệ an toàn tài khoản quy định tại Pinetree theo chính sách của Pinetree từng thời kỳ, giả sử là 85%
  • Hệ số nhân HĐTL chỉ số VN30 là 100,000
  • Giả sử Khách hàng dự định mua 1 HĐTL chỉ số VN, giá hiện tại là 1120, Khách hàng cần ký quỹ tối thiểu số tiền = (17%/85%)*100,000*1*1120 = 22,400,000
 • Cách nộp tiền vào TKPS tại Pinetree:
  • Cách 1: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản chứng khoán (TKCK) và chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang TKPS theo hướng dẫn tại đây.
  • Cách 2: Khách hàng cài đặt tài khoản mặc định là TKPS, sau đó nộp tiền vào TKCK như đường link hướng dẫn trên. Sau khi cài đặt tài khoản mặc định, mỗi lần Khách hàng chuyển tiền vào TKCK, tiền sẽ tự động hạch toán vào TKPS của Khách hàng

Bước 3: Đặt lệnh

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trên bảng đặt lệnh thường hoặc đặt lệnh nhanh (hỗ trợ phím tắt) trên các nền tảng giao dịch của Pinetree. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết cho AlphaTrading tại đây.

Bước 4: Theo dõi tỷ lệ ký quỹ

Nhà đầu tư cần theo dõi tỷ lệ ký quỹ trong phiên để đảm bảo tài khoản không vượt quá tỉ lệ an toàn.

 • Ví dụ chi tiết về quản lý tỷ lệ ký quỹ, nhà đầu tư tham khảo tại đây.
 • Quy định về tỷ lệ an toàn của Pinetree, nhà đầu tư tham khảo tại đây.

Bước 5: Thanh toán lãi lỗ hằng ngày

 • Giao dịch phái sinh được thanh toán theo cơ chế hằng ngày.
  • Nếu trạng thái lỗ ròng: Nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh vào tiểu khoản phái sinh trước 9h30 sáng ngày giao dịch kế tiếp.
  • Nếu trạng thái lãi ròng: Pinetree sẽ thanh toán đầy đủ số lãi phát sinh chậm nhất trong ngày giao dịch kế tiếp.
 • Trường hợp nhà đầu tư không thanh toán nghĩa vụ VM lỗ đúng thời hạn, Pinetree sẽ rút ký quỹ từ VSDC và/hoặc đóng vị thế bắt buộc để thanh toán cho nghĩa vụ VM lỗ. Trường hợp không thu được hết nghĩa vụ thanh toán VM tại ngày giao dịch kế tiếp, Pinetree sẽ tiếp tục xử lý tại các ngày giao dịch tiếp theo. Số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi là 150%*lãi margin đang áp dụng tại Pinetree.
 • Nhà đầu tư vui lòng duy trì một khoản tiền trên TKPS tại Pinetree để thanh toán các khoản thuế phí giao dịch. Trường hợp TKPS thiếu tiền để thanh toán thuế phí trong ngày, Hệ thống sẽ tự động rút Ký quỹ từ TKKQ để thanh toán. Việc rút ký quỹ sẽ phát sinh phí rút tiền theo quy định của Ngân hàng lưu ký.

 

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902