Hướng dẫn - PineTree Securities
Giao dịch ký quỹ

Hướng dẫn

 1. Giới thiệu dịch vụ
 • Là sản phẩm hỗ trợ vốn cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty chứng khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán dựa vào tài sản đảm bảo của khách hàng dưới hình thức ký quỹ tài sản.
 • Tài sản đảm bảo là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục của Ủy ban chứng khoán, được phép giao dịch ký quỹ của Pinetree tại từng thời điểm. Danh mục ký quỹ tại Pinetree đa dạng và đượcđiều chỉnh theo tình hình thị trường.

2. Điều kiện áp dụng

 • Khách hàng có tài khoản giao dịch tại Pinetree và có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ký quỹ,
 • KH cần ký hợp đồng giao dịch ký quỹ và thực hiện xác thực chữ ký theo hướng dẫn tại: XÁC THỰC KHÁCH HÀNG TẠI PINETREE

3. Quy định Giao dịch ký quỹ tại Pinetree 

STTTIÊU CHÍCHÍNH SÁCH ÁP DỤNG
1Lãi suất cho vay ký quỹ9.9%/năm
2Lãi suất quá hạn150% lãi suất thông thường, tương ứng 14.85%/năm
3Thời hạn khoản vay90 ngày
4Gia hạn khoản vayKhoản vay có thể được Pinetree đánh giá gia hạn thêm nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pinetree tại từng thời kỳ. 
Chi tiết về điều kiện và hướng dẫn thực hiện gia hạn khoản vay KH tham khảo tại đây
5Phí gia hạn khoản vay– Miễn phí gia hạn lần đầu tiên
– Phí gia hạn cho lần gia hạn thứ hai (02) là 0.2%; cho các lần tiếp theo tăng thêm 0.1% so với phí gia hạn của lần gia hạn liền trước đó, nhưng không vượt quá 0.5% tính trên tổng giá trị khoản vay ký quỹ gốc tại thời điểm đề nghị và được gia hạn của Khách hàng.
6Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 50%
7Tỷ lệ ký quỹ duy trì40%
8Tỷ lệ cảnh báo (call margin) 35%
9Tỷ lệ giải chấp ( force sell) 30%
10Các trường hợp xử lý tài sản đảm bảo 
 9.1 Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ cảnh báo 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn lớn hơn tỷ lệ giải chấp Bán giải chấp tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày Kh nhận được thông báo yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
 9.2 Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ giải chấpBán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ giải chấp (<30%)
11Ngày giải ngânNgày T+0

4. Hướng dẫn sử dụng

Để hệ thống có thể tự động tính sức mua ký quỹ (margin) trên tài khoản chứng khoán của KH, KH thực hiện chuyển tài sản đảm bảo là tiền hoặc chứng khoán (được phép ký quỹ theo danh mục công bố của Pinetree) từ tài khoản thường vào tài khoản ký quỹ (margin). Chi tiết thao tác như sau:

4.1 Hướng dẫn chuyển tiền nội bộ vào tài khoản margin:

 • Chuyển tiền nội bộ trên WebTrading

Wts Cash Intenal Transfer 3
 • Chuyển tiền nội bộ trên AlphaTrading : Tại đây
Mts Cash Intenal Transfer

4.2 Hướng dẫn chuyển chứng khoán vào tài khoản margin

 • Chuyển chứng khoán nội bộ trên WebTrading 
Wts Securities Intenal Transfer 1
 • Chuyển chứng khoán nội bộ trên AlphaTrading: Tại đây
Mts Intenal Securities Transfer

4.3 Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ

 • Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên WebTrading

Bước 1: KH đăng nhập vào WebTrading và chọn mục Tài sảnsau đó chọn Công nợ margin”

Bước 2: KH chọn tiểu khoản margin

Bước 3: KH  xem các thông tin về các khoản vay và có thể chủ động trả nợ bằng cách chọn vào khoản vay sau đó nhập số tiền muốn thanh toán vào cột “Thanh toán” sau đó chọn nút “Thanh toán”

Image 6
 • Tra cứu công nợ margin và chủ động trả nợ trên AlphaTrading: Tại đây

Mts Margin Loan List Repay Margin Loan

4.4 Gia hạn khoản vay margin online

Pinetree sẽ xem xét gia hạn khoản vay ký quỹ nếu khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ngày đến hạn không xa hơn 15 ngày kể từ ngày xem xét gia hạn (Ngày đến hạn – Ngày xem xét ≤ 15 ngày) (hoặc thời hạn khác tùy theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm).
 • Tỷ lệ ký quỹ (RTT) của TK tại thời điểm gia hạn > 50% (hoặc tỷ lệ khác tùy theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm).
 • Các cổ phiếu được phân bổ dư nợ trong danh mục cổ phiếu của KH chưa bị hết room cho vay hoặc chưa bị loại khỏi danh mục cho vay
 • Các cổ phiếu được phân bổ dư nợ trong danh mục cổ phiếu của KH có thanh khoản trung bình trở lên

Lưu ý: Trong trường hợp một hoặc các điều kiện nêu trên không thỏa mãn, Pinetree sẽ tùy vào tình hình thị trường và TK của KH để quyết định có đồng ý gia hạn khoản vay của KH hay không.

Image 6

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902