Hướng dẫn đính chính, tra soát - PineTree Securities

Hướng dẫn đính chính, tra soát

Giao dịch tiền

Hướng dẫn đính chính, tra soát

Pinetree xin gửi tới Quý khách hướng dẫn tra soát khi nội dung nộp tiền của Quý khách chưa đúng nội dung hướng dẫn.

Với mỗi trường hợp, phương thức hỗ trợ xử lý được quy định cụ thể như sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Khách hàng ghi sai hoặc thiếu 1 trong 2 nội dung chuyển tiền sau: Số tài khoản (TK) giao dịch chứng khoán hoặc họ tên chủ tài khoản.

Bước 1: Chụp ảnh màn hình của biên lai chuyển tiền điện tử thành công hoặc biên lai chuyển tiền có xác nhận của ngân hàng (NH). Trong đó, các thông tin về tên NH, số TK chuyển tiền, người thụ hưởng (Công ty CP Chứng khoán Pinetree), nội dung chuyển khoản, số tiền, ngày giao dịch, mã lệnh chuyển tiền phải khớp với sao kê NH của Pinetree.

Bước 2: Gửi email đính chính tới trading@pinetree.vn bằng địa chỉ email đã đăng ký với Pinetree và có đính kèm ảnh chụp ở Bước 1. Nội dung email đính chính như sau:
Chuyển tiền vào tài khoản số < Tài khoản chứng khoán 010C.…> của <Họ tên>
Ví dụ: Chuyển tiền vào tài khoản số 010C123456 của Nguyễn Văn A.

Bước 3: Pinetree hỗ trợ hạch toán tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Pinetree.

TRƯỜNG HỢP 2: Khách hàng chuyển đúng mã định danh khách hàng và ghi sai họ tên chủ tài khoản trong nội dung chuyển khoản; Hoặc Khách hàng chuyển sai mã định danh khách hàng và ghi đúng họ tên chủ tài khoản.

Bước 1:
Chụp ảnh màn hình của biên lai chuyển tiền điện tử thành công hoặc biên lai chuyển tiền có xác nhận của ngân hàng (NH). Trong đó, các thông tin về tên NH, số TK chuyển tiền (PNE + Mã định danh khách hàng), người thụ hưởng (Công ty CP Chứng khoán Pinetree), nội dung chuyển khoản, số tiền, ngày giao dịch, mã lệnh chuyển tiền phải khớp với sao kê NH của Pinetree.

Bước 2: Gửi email đính chính tới trading@pinetree.vn bằng địa chỉ email đã đăng ký với Pinetree và có đính kèm ảnh chụp ở Bước 1. Nội dung email đính chính như sau:
Chuyển tiền vào tài khoản số < Tài khoản chứng khoán 010C.…> của <Họ tên>
Ví dụ: Chuyển tiền vào tài khoản số 010C123456 của Nguyễn Văn A.

Bước 3: Pinetree hỗ trợ hạch toán tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Pinetree

TRƯỜNG HỢP 3: Khách hàng ghi thiếu hoặc sai cả 2 nội dung chuyển tiền sau: Số TK giao dịch chứng khoán và Họ tên chủ tài khoản; Hoặc Khách hàng chuyển sai mã định danh khách hàng và ghi sai/thiếu họ tên chủ tài khoản.

Cách 1: Khách hàng thực hiện tra soát nội dung tại Ngân hàng chuyển tiền.
Pinetree nhận được kết quả tra soát từ ngân hàng sẽ hạch toán vào TK chứng khoán của Quý khách.
*Lưu ý: Thời gian tra soát phụ thuộc vào quy trình xử lý của ngân hàng.

Cách 2: Đối với Khách hàng không thực hiện được việc tra soát tại Ngân hàng trong thời hạn tối thiểu 03 tháng kể từ ngày chuyển tiền, Pinetree sẽ hỗ trợ Khách hàng hạch toán tiền sau khi nhận được các chứng từ hợp lệ sau đây:
– Đơn đề nghị hạch toán: 01 bản gốc có chữ ký của Khách hàng (chữ ký khớp với chữ ký của Khách hàng theo dữ liệu lưu tại Pinetree).
– CMND/CCCD còn hiệu lực của Khách hàng: 01 bản sao công chứng hoặc chứng thực.
– Sao kê NH: 01 bản gốc có đóng dấu của NH, trong đó, các thông tin về tên NH, số TK chuyển tiền, số tiền giao dịch, ngày giao dịch phải khớp với sao kê NH của Pinetree.

TRƯỜNG HỢP 4: Việc nộp tiền qua bên thứ ba (không phải ngân hàng) bị ghi thiếu và/hoặc ghi sai thông tin về Số tài khoản giao dịch chứng khoán và/hoặc họ tên chủ tài khoản.


Bước 1: Chụp ảnh màn hình của biên lai chuyển tiền điện tử thành công qua bên thứ ba (ví dụ: ví điện tử), trong đó, các thông tin: ngày giao dịch, nội dung thanh toán (mã lệnh/mã đơn hàng), số tiền giao dịch, người thụ hưởng (Công ty CP Chứng khoán Pinetree) phải khớp với sao kê NH của Pinetree.

Bước 2: Gửi email về trading@pinetree.vn bằng địa chỉ email đã đăng ký với Pinetree và có đính kèm ảnh chụp ở Bước 1. Nội dung email đính chính như sau:
Chuyển tiền vào tài khoản số < Tài khoản chứng khoán 010C.…> của <Họ tên>
Ví dụ: Chuyển tiền vào tài khoản số 010C123456 của Nguyễn Văn A.

Bước 3: Pinetree hỗ trợ Khách hàng hạch toán tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Pinetree.


Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902