Chính sách sản phẩm PineB Fix - PineTree Securities

Chính sách sản phẩm PineB Fix

FAQ

Chính sách sản phẩm PineB Fix

  1. Lãi suất ưu đãi
Ưu đãi Lãi suất theo NAV (*)
Từ 2 tỷ VND đến 5 tỷ VND0.1%
Trên 5 tỷ VND0.2%

(*) NAV là tổng giá trị trái phiếu PineB (bao gồm Fix, Flex, Growth) Khách hàng đang sở hữu. Lãi suất ưu đãi chỉ áp dùng cho sản phẩm PineB Fix.

2. Lãi suất khi tạo yêu cầu chuyển nhượng trước ngày kết thúc thời gian đầu tư

KỳLợi suất phạt
14D
1M0.50%
2M1.00%
3M1.50%
6M2.00%
9M2.50%
12M2.50%

Ví dụ: Khách hàng mua sản phẩm PineB Fix kỳ 3M trị giá 10 triệu, lợi suất 5%, sau đó nắm giữ trái phiếu được 2.5M thì tạo yêu cầu bán cho Pinetree trước ngày kết thúc thời gian đầu tư. Như vậy lợi tức thực nhận (giả sử thuế phí bằng 0) của Khách hàng sẽ được tính như sau:

Lợi tức = Giá trị đầu tư * (Lợi suất kỳ gần nhất so với thời gian thực nắm giữ TP – Lợi suất phạt của kỳ 3M) * Số ngày đầu tư thực tế/ 365

Lợi suất kỳ gần nhất so với thời gian thực nắm giữ TP là lợi suất kỳ 2M, giả sử là 4%

=> Lợi tức = 10 triệu * (4%-1.5%) * 75 / 365

* Tùy theo chính sách của Pinetree từng thời kỳ, Pinetree có quyền chấp nhận hoặc không trong trường hợp Khách hàng tạo yêu cầu chuyển nhượng trước ngày kết thúc thời gian đầu tư.

3. Số ngày nắm giữ tối thiểu để thực hiện yêu cầu bán trước hạn: 14 ngày, áp dụng cho tất cả các kỳ đầu tư.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902