Lệnh trước ngày - PineTree Securities

Lệnh trước ngày

Lệnh điều kiện

Lệnh trước ngày

Là hình thức đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 tới nhiều ngày với số lượng và giá đã được xác định

 1. Hướng dẫn đặt lệnh trước ngày trên WebTrading

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, Chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.
Nhập mã OTP để xác thực tài khoản. Sau đó, màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH TRƯỚC NGÀY” và chọn tiểu khoản đặt lệnh

Bước 2: KH nhập các thông số về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện khớp lệnh, chọn lệnh Mua hoặc Bán, nhập các thông số mã chứng khoán, Khối lượng, Điều kiện giá và giá đặt.

Push Condition Order Gtc
 • Thời gian hiệu lực: Từ ngày – đến ngày. Lệnh trước ngày có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
 • Điều kiện đặt lệnh:
  + Một lần duy nhất: Lệnh chỉ khớp 1 lần duy nhất. Tại ngày kích hoạt, nếu lệnh khớp 1 phần thì cuối ngày lệnh sẽ chuyển sang trạng thái hết hiệu lực.
  + Khớp đủ khối lượng lệnh:
  trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống tự động kích hoạt lệnh khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh ( giá, khối lượng, ngày hiệu lực, …) cho tới khi đảm bảo khớp hết khối lượng đã đặt mua/bán.
 • Điều kiện về giá:
  • Điều kiện giá Tham chiếu là điều kiện bắt buộc : Nhập điều kiện về giá tham chiếu. Ngoài điều kiện về thời gian hiệu lực, hệ thống sẽ kiểm tra thêm điều kiện về giá tham chiếu để kích hoạt lệnh.

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh mua” để hoàn tất việc đặt lệnh.

2. Ví dụ

Đặt lệnh trước ngày, ngày hiệu lực 24/11/2020 đến 01/12/2020.
Phương thức khớp lệnh: Một lần khớp duy nhất.
Lệnh mua, mã TCH, KL = 1.000. Điều kiện: Giá tham chiếu =< 20.30. Giá đặt = 20.4.

3. Một số đặc điểm của lệnh trước ngày

 • Lệnh trước ngày chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO).
 • Ngày hết hạn là ngày lệnh hết hiệu lực.
 • Lệnh trước ngày không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua.
 • Đối với các lệnh trước ngày đặt trước 8h40, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất vào lúc 8h40 phút. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và được kích hoạt lại vào ngày hôm sau nếu lệnh vẫn trong thời gian hiệu lực
 • Lệnh điều kiện chỉ được phép Hủy, không được phép sửa.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902