Lệnh tranh mua tranh bán - PineTree Securities

Lệnh tranh mua tranh bán

Lệnh điều kiện

Lệnh tranh mua tranh bán

Là loại lệnh được khách hàng thiết lập để mua/ bán với khả năng khớp lệnh cao nhất. Lệnh đặt tranh mua sẽ được đẩy vào sàn với lệnh LO giá trần trong phiên và lệnh đặt tranh bán sẽ được đẩy vào sàn với lệnh LO giá sàn trong phiên.

1. Hướng dẫn đặt lệnh tranh mua tranh bán trên Webtrading:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn  “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.
Nhập mã OTP để xác thực tài khoản, Sau đó màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH TRANH MUA/BÁN”

Bước 2: KH nhập các thông số về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện đặt lệnh, chọn hoặc Bán, nhập  thông số mã chứng khoán, Khối lượng.

Push Condition Order Purchase Order
  • Thời gian hiệu lực: Từ ngày – đến ngày. Lệnh trước ngày có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
  • Điều kiện đặt lệnh:
    + Một lần duy nhất: Lệnh chỉ khớp 1 lần duy nhất. Tại ngày kích hoạt, nếu lệnh khớp 1 phần thì cuối ngày lệnh sẽ chuyển sang trạng thái hết hiệu lực.
    + Khớp đủ khối lượng lệnh: trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống tự động kích hoạt lệnh khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh ( giá, khối lượng, ngày hiệu lực, …) cho tới khi đảm bảo khớp hết khối lượng đã đặt mua/bán.

2. Ví dụ Lệnh tranh mua/ tranh bán:
– Lệnh tranh mua: Nhà đầu tư đặt lệnh tranh mua mã AAA, khối lượng = 15.000, ngày hiệu lực 01/12/2021 đến 15/12/2021.
=> Tại ngày hiệu lực, đầu ngày hệ thống sinh lệnh mua LO giá trần KL: 15.000 đẩy vào sàn.
– Lệnh tranh bán: Nhà đầu tư đặt lệnh tranh bán mã AAA, khối lượng = 15.000, ngày hiệu lực 01/12/2021 đến 15/12/2021.
=> Tại ngày hiệu lực, đầu ngày hệ thống sinh lệnh bán LO giá sàn KL: 15.000 đẩy vào sàn.
Nếu khách hàng chọn Điều kiện đặt lệnh là “Khớp đủ khối lượng đặt”. Kết thúc ngày, trong khoảng thời gian lệnh vẫn còn hiệu lực, lệnh chưa khớp hết sẽ được kích hoạt lại vào ngày giao dịch tiếp theo và khớp cho đến khi khớp đủ khối lượng đặt.

3. Một số đặc điểm của Lệnh tranh mua/ tranh bán:
– Lệnh tranh mua/tranh bán chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO), không thay đổi loại lệnh cho đến khi kết thúc phiên giao dịch.
– Lệnh tranh mua/tranh bán chỉ được phép Hủy, không được phép Sửa.
Lệnh tranh mua/ tranh bán đã kích hoạt, nếu hủy trong phiên ATO/ATC thì không hủy được lệnh LO đã đẩy vào sàn. Nếu hủy trong phiên khớp lệnh liên tục thì lệnh LO cũng được hủy theo.
– Lệnh tranh mua/tranh bán không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902