Lệnh cắt lỗ - PineTree Securities

Lệnh cắt lỗ

Lệnh điều kiện

Lệnh cắt lỗ

Giúp nhà đầu tư cắt lỗ cổ phiếu với mức lỗ dự kiến xác định mà nhà đầu tư chấp nhận, lệnh đặt có hiệu lực trong nhiều ngày.

 1. Hướng dẫn đặt lệnh cắt lỗ trên WebTrading:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn chức năng “Giao dịch” sau đó chọn  “Lệnh điều kiện” và chọn “Đặt lệnh ĐK”.
Nhập mã OTP để xác thực tài khoản , Sau đó màn hình đặt lệnh điều kiện hiện lên, KH chọn loại lệnh điều kiện “LỆNH CẮT LỖ” và chọn tiểu khoản đặt lệnh.

Bước 2: Khách hàng nhập các thông số chung về Thời gian hiệu lực của lệnh, Điều kiện đặt lệnh, chọn lệnh Mua hoặc Bán, nhập các thông số mã chứng khoán, Khối lượng.

Push Condition Order Stop Loss Order
 • Thời gian hiệu lực: Từ ngày – đến ngày. Lệnh trước ngày có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.
 • Điều kiện đặt lệnh:
  + Một lần duy nhất: Lệnh chỉ khớp 1 lần duy nhất. Tại ngày kích hoạt, nếu lệnh khớp 1 phần thì cuối ngày lệnh sẽ chuyển sang trạng thái hết hiệu lực.
  + Khớp đủ khối lượng lệnh:
  trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống tự động kích hoạt lệnh khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh ( giá, khối lượng, ngày hiệu lực, …) cho tới khi đảm bảo khớp hết khối lượng đã đặt mua/bán.
 • Giá mua bình quân: Mặc định lấy giá bình quân hiện tại. Khách hàng có thể nhập giá bình quân khác mặc định.
 • Điều kiện kích hoạt:

  + Chênh lệnh so với giá BQ: để tính Giá kích hoạt của lệnh, là mức lỗ dự kiến .
  Giá kích hoạt = Giá mua bình quân – Chênh lệch so với giá BQ. Nếu giá thị trường <= Giá kích hoạt, lệnh sẽ được kích hoạt đẩy lệnh vào sàn.
  + Giá trị chênh lệnh (Không bắt buộc): Tính giá đặt lệnh khi kích hoạt lệnh đẩy vào sàn, tăng khả năng khớp cho lệnh.
  Giá đặt lệnh = Giá kích hoạt – Giá trị chênh lệnh.
  Không nhập Giá trị chênh lệch: Giá đặt lệnh = Giá kích hoạt.

  Lệnh chỉ được kích hoạt khi thõa mãn 2 điều kiện:
  + Đúng ngày hiệu lực.
  + Giá khớp lệnh trên thị trường nhỏ hơn hoặc bằng giá kích hoạt

  Tại thời điểm kích hoạt lệnh, nếu thỏa mãn điều kiện về sức bán,…. hệ thống sẽ sinh lệnh bán LO thông thường với giá đặt = giá thị trường (giá kích hoạt) – Giá trị chênh lệnh, KL đặt = KL còn lại chưa khớp. Sinh lệnh thành công trạng thái lệnh điều kiện là Đã kích hoạt.

  ***Lưu ý: Tại thời điểm kích hoạt lệnh:
  – Nếu giá đặt lệnh nằm ngoài khoảng trần sàn thì lệnh sẽ kích hoạt không thành công và không được gửi vào sở
  – Trường hợp mã chứng khoán có thực hiện quyền dẫn tới giá thị trường bị điều chỉnh làm thỏa mãn điều kiện kích hoạt, lệnh vẫn được kích hoạt bình thường theo giá thị trường đã điều chỉnh đó.

Bước 3: Chọn nút “Đặt lệnh” để hoàn tất việc đặt lệnh.

2. Ví dụ Lệnh cắt lỗ:
– Ngày n-1, nhà đầu tư mua 10.000 HDC, giá 28.680 => Giá BQ = 28.680 (khi nhập tiểu khoản và mã CK  tự động tính giá BQ).
– Giá đặt chênh lệch so với giá BQ = 1.000
– Kích hoạt nếu giá trị trường <= 27.600 (28.600 – 1.000) & Giá đặt = 28.600 – 1.000 = 27.600.
– Khi giá khớp mã HDC <=27.600
Nếu Giá trị chênh lệch = 100 => Lệnh được kích hoạt và giá đặt = 27.600 – 100 = 27.500
Nếu Giá trị chênh lệch = 0 => Lệnh sẽ được kích hoạt và giá đặt = 27.600.

3. Một số đặc điểm của Lệnh cắt lỗ:
– Lệnh cắt lỗ chỉ được đặt loại lệnh Limit (LO).
– Lệnh cắt lỗ không kiểm tra sức mua, sức bán khi đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy lên sàn nếu thỏa mãn điều kiện về giá và sức mua.
– Lệnh cắt lỗ chỉ được phép Hủy, không được phép sửa.
– Đối với các lệnh trước ngày đặt trước 8h40, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện về lệnh 1 lần duy nhất vào lúc 8h40 phút. Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và được kích hoạt lại vào ngày hôm sau nếu lệnh vẫn trong thời gian hiệu lực

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902