Chuyển chủ sở hữu chứng khoán - PineTree Securities

Chuyển chủ sở hữu chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Chuyển chủ sở hữu chứng khoán

Hồ sơ cho/ biếu/ tặng chứng khoán:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho
(Mẫu 16A/ĐKCK).
2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho:

Trường hợp là Cá nhân:
– CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
– Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp là Tổ chức:
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
– CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
– Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng.

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Các bước thực hiện

Bước 1: Quý khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ như trong hướng dẫn.
Bước 2: Quý khách có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Trụ sở, Pinetree để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký.
Bước 3: Pinetree hoàn thiện hồ sơ sau đó thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán với trung tâm lưu ký và thông báo kết quả tới Quý khách khi có kết quả từ trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902