PineFolio - PineTree Securities

PineFolio

FAQ

PineFolio

PINEFOLIO – FAQ

  1. PineFolio là gì?

“PineFolio” là hình thức đầu tư vào danh mục cổ phiếu theo chủ đề đầu tư cụ thể do Pinetree thiết lập, mang lại “Cơ hội Tăng trưởng dài hạn”, “Phân bổ tài sản Hợp lý” và với vốn đầu tư phù hợp.

“PineFolio” là “Đầu tư vào xu hướng biến đổi, định hình nền kinh tế, xã hội ngay hôm nay”.

2. Pinetree có cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán cho Danh mục PineFolio không?

CÓ, hiện nay PineFolio là danh mục cổ phiếu niêm yết. Vì vậy, nếu khách hàng bán ngày T, khách hàng sẽ chỉ có thể nhận tiền vào ngày T+2 theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Trong trường hợp có nhu cầu thanh khoản, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán cổ phiếu niêm yết. Thời gian tính phí là 02 ngày (có thể cộng thêm ngày nghỉ, ngày lễ nếu có)

3. Tôi mua Danh mục PineFolio tại Pinetree có cần ký hợp đồng bản cứng không?

Hiện tại, Pinetree đang triển khai sản phẩm PineFolio hoàn toàn trực tuyến trên các kênh giao dịch của Pinetree (app và web) bao gồm và không giới hạn các bước tạo lập tiểu khoản giao dịch danh mục (“Tiểu khoản PF”) và các hoạt động giao dịch mua bán sau đó

4. Tôi có được giao dịch Danh mục PineFolio trên “Tiểu khoản thường” hoặc “Tiểu khoản Margin” không?

Không. Khách hàng cần tạo lập Tiểu khoản PF – tiểu khoản để giao dịch danh mục – bằng việc ký kết “Đăng ký kiêm Hợp đồng giao dịch danh mục” theo hình thức trực tuyến qua các kênh giao dịch của Pinetree (app và web).

5. Tôi có được sử dụng dịch vụ Cho vay ký quỹ khi mua Danh mục PineFolio không?

Không. Khách hàng không được sử dụng dịch vụ Cho vay ký quỹ khi mua Danh mục PineFolio. Danh mục PineFolio chỉ được mua bằng tiền mặt hoặc tiền ứng trước.

6. Khi nào có thể đặt lệnh giao dịch Danh mục PineFolio?

Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch Danh mục PineFolio từ 18h chiều ngày hôm trước (sau thời điểm batch hệ thống) đến 14h45 ngày giao dịch hiện tại.

7. Loại lệnh quy định cho giao dịch Danh mục là gì?

Các lệnh giao dịch Danh mục PineFolio trước và trong phiên ATO: Lệnh ATO.

Các lệnh giao dịch Danh mục PineFolio trong phiên LO hoặc chưa khớp trong phiên ATO: Lệnh MP (HSX) hoặc MTL (HNX).

Các lệnh giao dịch Danh mục PineFolio trong phiên ATC: Lệnh ATC

8. Thời gian hiệu lực của lệnh giao dịch Danh mục PineFolio?

Lệnh mua Danh mục PineFolio: Lệnh mua sẽ có hiệu lực trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh. Lệnh giao dịch Danh mục PineFolio sẽ hết hiệu lực khi hoàn thành mua đủ khối lượng của tất cả các mã trong danh mục PineFolio hoặc sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh hoặc khi KH thực hiện hủy lệnh.

Lệnh bán Danh mục PineFolio: Lệnh bán chỉ hết hiệu lực khi hoàn thành bán hết khối lượng của tất cả các mã trong danh mục PineFolio theo số lượng trên lệnh của khách hàng hoặc khi KH thực hiện hủy lệnh.

9. Tôi được hủy lệnh giao dịch danh mục PineFolio khi nào?

Trong giờ giao dịch của ngày hiệu lực của lệnh giao dịch danh mục PineFolio, Khách hàng không được hủy lệnh giao dịch danh mục. Ngoài khoảng thời gian trên, Khách hàng được thực hiện hủy lệnh giao dịch danh mục bình thường.

Khách hàng sẽ không được hủy các lệnh giao dịch các mã chứng khoán sinh ra từ lệnh giao dịch danh mục PineFolio. Khi lệnh giao dịch danh mục PineFolio bị hủy, các lệnh giao dịch các mã chứng khoán trên cũng tự động bị hủy.

Khách hàng có thể cập nhật trạng thái của lệnh giao dịch danh mục PineFolio trên các kênh giao dịch của Pinetree.

10. Phí giao dịch mà tôi phải trả khi giao dịch chứng khoán của PineFolio là bao nhiêu?

Khi giao dịch chứng khoán trên Danh mục PineFolio trên Tiểu khoản PineFolio, Khách hàng sẽ chịu mức phí giao dịch như sau:

  • Phí giao dịch mua: 0.2%
  • Phí giao dịch bán: 0.1%

Chi tiết biểu phí cho TK PineFolio: Tại đây

11. Ngoài phí giao dịch, các loại phí, thuế khác tôi phải trả khi đầu tư Danh mục PineFolio là gì?

Theo quy định hiện hành của Việt nam, khi mua cổ phiếu, trái phiếu nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế, phí sau:

12. Tôi có được bán từng phần cổ phiếu trong Danh mục PineFolio?

Không. Khách hàng chỉ được phép bán từng phần cổ phiếu với phần lẻ set, không theo quy định chuẩn của Danh mục PineFolio hoặc với phần cổ phiếu đã được phân tách khỏi Danh mục PineFolio.

13. Tôi có được mua từng phần của Danh mục PineFolio không?

Có. Khách hàng được mua từng phần của Danh mục PineFolio (“pack”) bằng tính năng “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”. Thứ tự các pack của Danh mục PineFolio sẽ thiết lập mặc định và Khách hàng không thể thay đổi thứ tự này.

14. “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” là gì? Làm thế nào để tôi tham gia “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”?

Khi Khách hàng chưa có đủ vốn để tham gia mua 1 Danh mục PineFolio hoàn chỉnh, Pinetree cung cấp cho khách hàng lựa chọn tích lũy vốn định kỳ theo kế hoạch để đầu tư Danh mục PineFolio. “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” có thể gồm một hoặc nhiều “Kỳ đầu tư”, mỗi “Kỳ đầu tư” tương ứng mua một pack của Danh mục PineFolio. Khách hàng có thể tạo lập, tùy chỉnh “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” phù hợp theo khả năng vốn của mình.

Khách hàng dễ dàng thực hiện tạo lập, tùy chỉnh “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” theo hình thức trực tuyến thông qua các kênh giao dịch của Pinetree (app và web).

15. Tôi có lợi ích gì khi tham gia “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” của PineFolio?

Khách hàng có thể mua Danh mục PineFolio theo từng phần. Trong thời gian tích lũy vốn đầu tư, khách hàng sẽ được hưởng hỗ trợ lãi tích lũy tương ứng với biểu lãi suất hỗ trợ của Pinetree tại từng thời điểm.

16. Tôi có được thực hiện trước hạn “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”?

Có. Khách hàng được quyền thực hiện trước hạn “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”. Khách hàng cũng được điều chỉnh ngày mua dự kiến trên “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”.

17. Giá trị tích lũy được tính như thế nào khi lập “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư”?

Giá trị tích lũy dự kiến = Giá trị từng mã chứng khoán trong Danh mục PineFolio khi lập “Kế hoạch Tích Lũy Đầu tư” theo giá trần tại ngày lập kế hoạch + Tỷ lệ dự phòng biến động giá được thiết lập theo từng thời kỳ.

18. “Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” hoàn thành khi nào?

“Kỳ đầu tư” hoàn thành khi đã thực hiện lệnh mua chứng khoán của Danh mục PineFolio, khi đó khách hàng sẽ được hưởng hỗ trợ lãi tích lũy tương ứng.

“Kế hoạch Tích lũy Đầu tư” hoàn thành khi tất cả “Kỳ đầu tư” của Kế hoạch đã hoàn thành.

Bạn cần trợ giúp thêm? Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902